Voorjaarssymposium

PD/HD@Home.be “Wat je zelf doet, doe je meestal beter”

Oost West Thuis Best !! Klinische resultaten van thuisdialyse. Strategieën om thuisdialyse te bevorderen

Dr. Karlien François, UZ Brussel

Verpleegkundige rol bij opleiding en opvolging in PD en HDD van predialyse tot transplantatie

Mevrouw Karen Heijmans, UZ Leuven

De Psychosociale implicaties van thuisdialyse

Mevrouw Carine De Smet, UZ Antwerpen

Predialyse in beweging (mei 2015)

2014

Predialyse in beweging (mei 2014)

    Naar een evidence based keuzemodel (English language)

    De Nierfaalkliniek: kwaliteitsmanagement en optimale predialyse zorg (Nederlandse taal)

    Predialysebegeleiding : bedenkingen uit de praktijk (Nederlandse taal)

    Multidisciplinair streven naar een betere dienstverlening (Nederlandse taal)

    Transmurale predialyse … “Yes, we can” (Nederlandse taal)

    Naar een patiëntgeoriënteerde aanpak (Nederlandse taal)

    Predialyse in beweging (Nederlandse taal)

2013

Adequacy in HD en PD (mei 2013)

    Biocompatiebele oplossingen voor PD anno 2013 (Nederlandse taal)

    Diagnostische aanpak bij PD falen (Nederlandse taal) 

    Hoe de efficiëntie van hemodialyse meten? (Nederlandse taal)

2012

Dialysekatheters (mei 2012)

    Verblijfskatheters voor hemodialyse (Nederlandse taal)

    Chirurgische blik op hemodialysekatheters (Nederlandse taal) 

    Innovaties in de katheterzorg (Nederlandse taal)

2011

Conflicthantering (mei 2011)

    Omgaan met conflicten: verbale agressie (Nederlandse taal)

    Methodische hulpverlening in een crisissituatie (Nederlandse taal)