Historiek

ORPADT federaal werd opgericht in 1971 onder impuls van enkele dialysepioniers. In 1985 werd de federale structuur opgesplitst in ORPADT Vlaanderen en ORPADT Wallonië. De opdracht van de Vlaamse vereniging werd met de jaren steeds groter en complexer. De vereniging betracht een blijvende optimalisering en hoogstaande zorgkwaliteit voor de nefrologische patiënt. Binnen deze betrachting worden dan ook jaarlijks verschillende symposia en specifieke studiedagen ingericht op verschillende locaties in Vlaanderen voor het verzorgend personeel. Verder wordt ook een jaarlijkse cursus Post Hogeschool Nefrologische Verpleging ingericht. Met zekere trots organiseert de vereniging ook een driejaarlijkse enquête in Vlaanderen om de praktijksituatie in beeld te brengen en evolutieve trends te weerspiegelen. De vereniging werkt nauw samen met de Europese vereniging EDTNA/ERCA, de NBVN en DTV. In 2003 sluit ORPADT ook aan bij de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB). Tot slot geeft de vereniging het tijdschrift ‘FORUM’ uit met tal van educatieve informatie.

ORPADT Vlaams is een vereniging van individuele leden. Lidmaatschapscategorieën zijn: gewoon lid, buitengewoon lid, internationaal lid, erelid en steunende leden (zie ook statuten). Het lidmaatschapsjaar voor alle categorieën vat aan op 01 januari en eindigt op 31 december in hetzelfde jaar. Personen kunnen op elk gewenst moment lid worden.