EDTNA/ERCA

European Dialysis and Transplant Nurses Association/ European Renal Care Association

EDTNA/ERCA telt 1700 leden uit 79 verschillende landen, waarvan 32 uit België

De Nederlandse Nefrologiedagen 2021

De Nederlandse Nefrologiedagen is een tweedaags interdisciplinair symposium bedoeld voor internisten, internist-nefrologen, transplantatie-nefrologen, (gepromoveerd) onderzoekers, verpleegkundig specialisten, nurse-practitioners, dialyseverpleegkundigen, maatschappelijk werkers, diëtisten, technici en iedere andere niet genoemde zorgprofessional die de nefrologie tot zijn/haar vakgebied rekent. De participerende verenigingen binnen de Nefrologiedagen zijn: NfN, V&VN, VDT, DNN en de VMWN.