JAARPROGRAMMA 2024

Dinsdag 12 maart

15e Vlaamse Nefrologiedag (Montil)

Donderdag 16 mei

Voorjaarsymposium

Donderdag 3 – vrijdag 4 oktober

Basiscursus

Donderdag 14 november

Najaarsymposium

Najaar

Navorming Nefrologische Verpleging (Odisee)

Woensdag 4 december

Meeting Leidinggevende en Verantwoordelijke (Canal)