Een nieuwe start!

Beste collega's, Na meer dan 2 jaar pikken we draad terug op met onze beroepsvereniging en werken we aan de heropstart. ORPADT staat voor het nastreven van een hoge kwaliteit van zorg door het aanbieden van bijscholingen, symposia en de Vlaamse nefrologiedag. De...

Lees meer

Verkiezing voorzitter ORPADT

Op de laatste Algemene Vergadering eind 2021 is Nico Van Paesschen verkozen tot nieuwe voorzitter van ORPADT. Hij neemt de fakkel over van Stefaan Claus die in de lente van dit jaar met pensioen gaat. Het ORPADT bestuur en zijn vele leden bedanken Stefaan voor het...

Lees meer

Agenda werkjaar 2022

Agenda werkjaar 2022 Navorming Nefrologische Verpleging: opstart 18 november 2021. Loopt tot maart 2022 Avondsymposium: vrijdag 13 mei 2022 19u30. De Montil Affligem Basiscursus hemo-en peritoneale dialyse: 29 en 30 september 2022. OLV Aalst Najaarsymposium:...

Lees meer

Enquête 2018 online

De enquête 2018 staat online. Dit document bevat de belangrijkste stappen naar de automatische verwerking van toekomstige dataverzameling onder de noemer van de Vlaamse ORPADT-enquête. Momenteel zijn we bezig met het verfijnen en en aanpassen van de enquête. Het is de...

Lees meer

Agressie in de verpleging

Bericht van Nursing Vlaanderen Beste, Dat verpleegkundigen regelmatig met agressie worden geconfronteerd, is bekend. Nursing Vlaanderen, de vakwebsite voor verpleegkundigen (www.nursing.be), onderzoekt hoe dat concreet zit. Is er een evolutie als gevolg van covid-19?...

Lees meer

Basiscursus

Permanente Vorming

Enquête