NIEUW!
hernieuwing of verlenging lidmaatschap gebeurt voortaan elektronisch via deze link op de website!

 

 

 

 

Het ORPADT bestuur wenst jullie een gezond en voorspoedig 2020 toe!

Wij kijken ernaar uit om jullie te ontmoeten op onze activiteiten in het nieuwe jaar…Tot dan!

Nieuws van het bestuur

Beste Leden, Zaterdag 19/10 werd op de algemene vergadering beslist om de algemene vergadering van ORPADT verder uit... Lees meer
Vacature

Jouw vacature op onze website?

contacteer ons voor meer info

 

 

 

ORPADT leden

Wens je deel te nemen aan een congres?

 

EDTNA/ERCA en Nederlandse Nefrologiedagen 2020

Hernieuwing lidmaatschap ORPADT werkjaar 2020

Vergeet je lidmaatschap niet te vernieuwen!

Door lidmaatschap zijn de vormingsmomenten gratis of aan fel gereduceerde prijs. Via ORPADT lidmaatschap wordt u automatisch lid van de Algemene Unie van Verpleegkundigen in België die de belangen van verpleegkundigen behartigt op regionaal en federaal vlak. Als lid ontvangt u ook onze nieuwe digitale nieuwsbrief die dit jaar zal gelanceerd worden.

U kan lid worden of uw lidmaatschap verlengen door 30 euro over te schrijven op het rekeningnummer BE90001297407332 met als mededeling “lidgeld 2020”

 

 

 

Leden Dagelijks Bestuur

Stefaan Claus, voorzitter

Mieke Dermaux, ondervoorzitter

Stefaan Maddens, secretaris

Sandra Vervynckt, penningmeester

Bert Van de Wijngaert

Danny Droessaert

Vera Kovacic

Katia Ghysels

Philippe Duym

Nico Van Paesschen

 

Leden Algemene Vergadering

Marijke Colla

Klara Van den Ende

Nele Palsterman

Sigrid Desmet-Vandamme

Johan De Mulder

Eddy Vandenbroecke

Ann Vanverbeke

Tine Verheyden

 

 


Basiscursus

Permanente Vorming

Enquête
ORPADT dankt zijn sponsors