Naar een nieuw werkjaar 2023!

Beste collega's, We hebben 2022 kunnen afsluiten met een normaal werkjaar uitgenomen De Vlaamse Nefrologiedag die niet is kunnen doorgaan. De Navorming Nefrologische Verpleging, het Voor- en Najaarsymposium, de Basiscursus en onze Meeting voor Leidinggevenden en...

Lees meer

78 deelnemers BASISCURSUS 2022

LOCATIE: OLV Aalst Moorselbaan 164, 9300 Aalst  Zaal Guernica 1-3. Nu donderdag 29- en vrijdag 30 september is er de jaarlijkse Basiscursus die doorgaat in het OLV Aalst. Er zijn 78 deelnemers ingeschreven wat een groot succes is. Dit toont aan dat educatie een...

Lees meer

Een nieuwe start!

Beste collega's, Na meer dan 2 jaar pikken we draad terug op met onze beroepsvereniging en werken we aan de heropstart. ORPADT staat voor het nastreven van een hoge kwaliteit van zorg door het aanbieden van bijscholingen, symposia en de Vlaamse nefrologiedag. De...

Lees meer

Verkiezing voorzitter ORPADT

Op de laatste Algemene Vergadering eind 2021 is Nico Van Paesschen verkozen tot nieuwe voorzitter van ORPADT. Hij neemt de fakkel over van Stefaan Claus die in de lente van dit jaar met pensioen gaat. Het ORPADT bestuur en zijn vele leden bedanken Stefaan voor het...

Lees meer

Agenda werkjaar 2022

  Avondsymposium: vrijdag 13 mei 2022 19u30 De Montil Affligem Basiscursus hemo-en peritoneale dialyse: 29 en 30 september 2022 OLV Aalst Najaarsymposium: 24 november 2022 UZ Antwerpen Meeting Leidinggevenden en verantwoordelijken: 14 december 2022 Canal...

Lees meer

Enquête 2018 online

De enquête 2018 staat online. Dit document bevat de belangrijkste stappen naar de automatische verwerking van toekomstige dataverzameling onder de noemer van de Vlaamse ORPADT-enquête. Momenteel zijn we bezig met het verfijnen en en aanpassen van de enquête. Het is de...

Lees meer

Agressie in de verpleging

Bericht van Nursing Vlaanderen Beste, Dat verpleegkundigen regelmatig met agressie worden geconfronteerd, is bekend. Nursing Vlaanderen, de vakwebsite voor verpleegkundigen (www.nursing.be), onderzoekt hoe dat concreet zit. Is er een evolutie als gevolg van covid-19?...

Lees meer

Start navorming Nefrologische Verpleging

Op 2 februari 2023 start ORPADT in samenwerking met Odisee de navorming op voor Nefrologische Verpleging. Deze opleiding richt zich tot verpleegkundigen die reeds actief zijn in de nefrologie, meer bepaald in de dialyse– en transplantatiecentra en nefrologische...

Lees meer

Enquête 2018 klaar voor publicatie

De verwerking van de enquête 2018 is afgerond. We publiceren dit in de loop van november op onze website.  Een digitale versie met nieuwe lay out en data-analyse. Een primeur! Het is ook de bedoeling dat we begin volgend jaar starten met de enquête 2021. Binnenkort...

Lees meer

Aanvraag tot functiewijziging IFIC dialyseverpleegkundige

Deze week is vanuit ORPADT officieel de vraag ingediend tot functiewijziging van: verpleegkundige hemodialyse. Doel is om van IFIC 14 naar IFIC 15 te gaan. Hieronder kan u integraal de aanvraag tot onderhoud van de sectorale referentiefunctie vinden. Wij houden je op...

Lees meer

Alle presentaties Basiscursus 2021 online beschikbaar

Fysische principes en dialysemodaliteiten, Sarah Crols Dialyse hardware, Luc Vonckx Toegangsweg tot de bloedbaan, Francs Poppe Verpleegkundige taken en aandachtspunten bij een hemodialysebehandeling, Linda Rottiers Complicaties tijdens de hemodialysebehandeling,...

Lees meer

dinsdag 14 maart

14e Vlaamse Nefrologiedag

vanaf donderdag 2 februari 2023

Basiscursus
Permanente Vorming
Enquête