Vlaamse Organisatie van het Paramedisch Personeel der Dialyse- en Transplantatiecentra (ORPADT)  

ORPADT is de vereniging van en voor renale zorgverstrekkers – verpleegkundigen, verpleeghulpen, sociaal werkers, diëtisten, techniekers en paramedisch geschoolden – in Vlaanderen. De vereniging telt meer dan 500 leden. De officiële taal van de vereniging is het Nederlands.

Doelstellingen

  • Een erkende, multidisciplinaire vereniging voor verpleegkundigen en paramedici werkzaam in de nefrologische zorg in Vlaanderen.
  • De kwaliteit van de zorg aan de nefrologische patiënten bevorderen door middel van passende scholing en continue professionele ontwikkeling van zijn leden.
  • Onderzoek binnen de nefrologische zorg stimuleren en uitvoeren.
  • Communicatie en samenwerking aanmoedigen tussen alle leden van het multidisciplinaire team betrokken bij de nefrologische zorg.
  • Organiseren van verschillende symposia gedurende het academische jaar.