NIEUWSOVERZICHT

WOORD VAN DE VOORZITTER

Beste leden,

Toen de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 2020 nomineerde als “Jaar van de verpleegkundigen en vroedvrouwen” konden ze niet …

Basiscursus 3-4 december 2020

GEANNULEERD

Geachte hoofdverpleegkundige,
Beste leidinggevende,

Reeds 25 jaar organiseert ORPADT een basiscursus “Dialyse” voor de startende verpleegkundigen in …

Een halve eeuw dialyse in Jessa

Vijftig jaar geleden, op 21 januari 1970, werd de eerste dialyse in Hasselt verricht door dr. Wim Hemerijckx, …

VND 2020 Preventie Nierziekten

Naar jaarlijke traditie organiseren we rond de periode van World Kidney Day de Vlaamse Nefrologiedag. Dit jaar gaat …