Sinds 1988 organiseert ORPADT een 3-jaarlijkse bevraging over de dagdagelijkse praktijk in de
27 Vlaamse dialysecentra en hun low care centra of CAD’s. Omdat de deelname steeds succesvol is geweest, beschikken we over een grote database (zie hieronder) met informatie van de voorbije 30 jaar.

Het is ondertussen al de 11de editie en deze gaat voor het eerst digitaal. Dit heeft als voordeel een administratieve vereenvoudiging en een adequate gegevensverwerking. Door papierloos te werken beantwoorden we bovendien ook aan de huidige milieunormen.
Wij bedanken alle centra voor hun deelname en inspanningen voor het invullen van de elektronische vragenlijst.

De verwerking van de enquête heeft door de coronacrisis vertraging opgelopen. De nieuwe resultaten van 2018 moeten verwerkt worden met de historische data. Het werk hieraan is terug heropgevat en we hopen hiermee klaar te zijn in het eerste deel van 2021.

Wordt vervolgd!