Sinds 1988 organiseert ORPADT een 3-jaarlijkse bevraging over de dagdagelijkse praktijk in de
27 Vlaamse dialysecentra en hun low care centra of CAD’s. Omdat de deelname steeds succesvol is geweest, beschikken we over een grote database (zie hieronder) met informatie van de voorbije 30 jaar.

Het is ondertussen al de 11de editie en deze gaat voor het eerst digitaal. Dit heeft als voordeel een administratieve vereenvoudiging en een adequate gegevensverwerking. Door papierloos te werken beantwoorden dragen we ook ons steentje bij voor het milieu.
Wij bedanken alle centra voor hun deelname en inspanningen voor het invullen van de elektronische vragenlijst.

 

 

De enquête 2018 staat online. Dit document bevat de belangrijkste stappen naar de automatische verwerking van toekomstige dataverzameling onder de noemer van de Vlaamse ORPADT-enquête.

Momenteel zijn we bezig met het verfijnen en en aanpassen van de enquête. Het is de bedoeling dat we eind dit jaar (31-12-2022) opnieuw een bevraging doen.