Basiscursus

De vorige editie van de ORPADT-basiscursus dialyse is om gekende reden niet kunnen doorgaan. Om aan de vraag naar deze opleiding van de Vlaamse Nefrologie centra tegemoet te komen, hebben we een extra editie gepland op 03-04 juni 2021 in het complex “De Montil” in Affligem. De voorbije jaren kreeg de cursus door de deelnemers een zeer hoge algemene quotering. Met de ontvangen feedback zijn we aan de slag gegaan. Naast het vorig jaar toegevoegde luik, peritoneale dialyse, zullen nu ook de alternatieve vormen van hemodialyse (thuishemodialyse, e.a.) en de psychosociale situatie van de patiënten besproken worden. Omdat de toekomst ook dit jaar nog wat mistig is, heeft het ORPADT-bestuur besloten om geen lidgelden te innen. Daarom hebben we voor het inschrijvingsgeld een eenheidsprijs vastgelegd op 125€/cursist. In de prijs zijn lunch en drank tijdens de pauzes inbegrepen. Tevens ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname en een stick met de cursussen en PP-presentaties.

De inschrijving is pas definitief na het storten van het inschrijvingsgeld op ORPADT rek. nr. BE90 0012 9740 7332  met vermelding basiscursus 2021, naam van de cursist, centrum.  Groepsinschrijvingen met afrekening via factuur zijn ook mogelijk. Gelieve hiervoor de gevraagde persoonsgegevens van de deelnemers via e-mail te sturen naar  stefaan.claus@uzgent.be

In afwachting opnieuw talrijke deelnemers te mogen begroeten, kijken we samen met alle lesgevers, mevr. Katia Ghijsels, mevr. Vera Kovacic (verantwoordelijken basiscursus) en het voltallige ORPADT-bestuur hoopvol naar de toekomst.

Programma Basiscursus


Met dank aan volgende industriële partners:
Baxter             Fresenius MC         MCMedicole          Nipro            Vifor Pharma

artikel: Stefan Claus

Permanente Vorming
  • 2 jaarlijks georganiseerd i.s.m. Odisee Aalst
  • Doelgroep: verpleegkundigen die actief zijn of wensen te zijn in de dialyse-en transplantatiecentra en nefrologische eenheden
  • Inschrijvingsgeld: 600€
  • Contact: Odisee Campus Aalst – Nefrologische Verpleegkunde
Enquête