Over FORUM

In 2000 besloot het ORPADT bestuur om de communicatie met haar leden te optimaliseren. Na een brainstorming op initiatief van Paul Van Malderen werd in datzelfde jaar het tijdschrift Forum opgericht door de toenmalige redactie: Paul Van Malderen, Marc Geuens, Danny Droessaert, Stefaan Maddens en Johan De Mulder.

In de zomer van 2018 is de laatste editie van FORUM uitgegeven. Het ORPADT bestuur koos ervoor om voortaan alle info digitaal te delen.

Voortaan delen we via FORUM alle presentaties en artikels van de verschillende activiteiten die georganiseerd worden. De titels zullen ook per auteur en thema worden gerangschikt.

 

FORUM – overzicht jaargangen

De inhoud van het tijdschrift is online 6 maanden na publicatie.

 

FORUM 2015 – nummer 1
FORUM 2015 – nummer 2

J14-N01-A01 : ORPADT ENQUETE RESULTATEN – Werkgroep Orpadt Enquête

J14-N02-A01 : MALNUTRITIE – Anneliese Vercauteren

J14-N02-A02 : INTEGRALE ZORGVERLENING VOOR DE CHRONISCHE ZIEKE – Jolien Aerts, Nancy Brocken

J14-N02-A03 : DE GERIATRISCHE PATIËNT EN SOCIALE HULPVERLENING:EEN NOODZAKELIJKE ‘MATCH’
– Lieve Allaer, Denise Verheyden, Diane Hermans, Marleen Van Humbeeck

J14-N02-A04 : PREDIALYSE: HET BELANG VAN EEN BEWUSTE KEUZE – Peter Strumane

J14-N02-A05 : PREDIALYSE IN BEWEGING – Roos Geurts

FORUM 2014 – nummer 1 – enquête
FORUM 2014 – nummer 2
FORUM 2014 – nummer 3

J13-N01-A01 : VOLUMESTATUS – Clement Dequidt, Carina Simons

J13-N01-A02 : BEPALEN VAN HET OPTIMAAL GEWICHT WELKE TECHNIEKEN KUNNEN ONS HELPEN ? – Gert Meeuws

J13-N01-A03 : WIE START ER MET DIALYSE ? DE NIEUWE DIALYSEPATIËNT – Johan De Meester

J13-N01-A04 : PREVENTIE ALS PANACEE, OOK IN DE NEFROLOGIE ? – Wim Lemahieu

J13-N01-A05 : DIAPALLIATIE: OXYMORON, LAPSUS OF NIEUW PARADIGMA ? – Bart De Moor

J13-N01-A01 : VOLUMESTATUS – Clement Dequidt, Carina Simons

J13-N01-A02 : BEPALEN VAN HET OPTIMAAL GEWICHT

J13-N02-A01 : DEPRESSIE BIJ CHRONISCHE PATIËNTEN – Stefanie De Middelaer

J13-N02-A02 : BEHOEFTE AAN PALLIATIEVEN ZORG – BIJ HEMODIALYSEPATIËNTEN – Els Coene, Erik Onsia, Bart Van Den Eynden

J13-N02-A03 : THUISHEMODIALYSE : EEN INTRODUCTIE – Ingrid Vlaeminck, Marc Bogaert, Denise Vijt

J13-N02-A04 : KENNEN ALS MENS, BEHANDELEN ALS NAASTE – Hester Gerritsen, Gerda De Vaan

J13-N02-A05 : VITAMINE D BEHANDELING EN MORTALITEIT BIJ CHRONISCHE NIERZIEKTE – Henriëtte Noordhoek

FORUM 2012

J11-N01-A01 : VOETSCREENING – Evy Auwerx

J11-N01-A02 : VOEDING NA EEN NIERTRANSPLANTATIE – Bjorn Meirschman

J11-N01-A03 : WEARABLE ARTIFICAL KIDNEYS, VERRE TOEKOMST OF NADERENDE WERKELIJKHEID? – Clement Dequidt

J11-N01-A04 : ZORGVERLENING IN EEN HOOGTECHNOLOGISCHE SETTING, EEN ZOEKTOCHT NAAR EVENWICHT? – Guy Van Gompel

J11-N01-A05 : DE ZON EN DE HUID: THE GOOD, THE BAD AND THE UGLY – Sven Lanssens

J11-N01-A06 : FEEDBACK VAATSYMPOSIUM MAASTRICHT – Paul Van Malderen

J11-N02-A01 : SPORT TIJDENS DIALYSE – Floris Bockstael

J11-N02-A02 : VAN ELKAAR LEREN : SYMPOSIUM MAASTRICHT 2011 – Paul Van Malderen

J11-N02-A03 : MEER NIERFUNCTIEVERVANGENDE THERAPIE IN VLAANDEREN DAN IN REDELAND – Annemieke Visser

J11-N02-A04 : ACUTE UILOOPPROBLEMEN BIJ PERITONEAL DIALYSE – Annelies Lagache

J10-N01-A01 : HEPATITIS B EN C OP DE DIALYSE – Greta Verhoeven

J10-N01-A02 : DEPRESSIE BIJ HEMODIALYSEPATIËNTEN IN HET UZ LEUVEN – Stéphanie Van de Walle

J10-N01-A03 : NACHTELIJKE HEMODIALYSE: EEN CENTRUMSTUDIE – Heike Govaert

J10-N01-A04 : DE BRACHIO-BASILAIRE ARTERIE-VENEUZE FISTEL – F.P. Dix, Y. Kahn, H. Al-Khaffaf (vertaald door N. Bonaparte)

J10-N02-A01 : IMPACT VAN DE GESTRUCTUREERDE EDUCATIE VAN DE PATIËNT OP DE PROGRESSIE VAN CHRONISCH NIERFALEN – Caroline Van Daele

J10-N02-A02 : DE ZIEKTE VAN ANDERSON-FABRY – Gert De Schoenmakere, Wim Terryn

J10-N02-A03 : VIJF JAAR CAD WERKING EN VAKANTIEDIALYSES AAN DE WESTKUST – Bert Bogaert

J10-N02-A04 : EPIDEMIOLOGIE EN PATHOFYSIOLOGIE VAN DIABETISCHE NEFROPATHIE – B.H.R. Wolffenbuttel

J09-N01-A01 : NIEUWE HYPERTENSIE STUDIES – Prof. dr Robert Lins

J09-N01-A02 : HET ZOUT OP DE PATATTEN – Nathalie Logghe

J09-N01-A03 : DE DIALYSEFAKTUUR : OORZAAK VAN HOGE BLOEDDRUK? – Cathy Zegres – Denise Verheyden

J09-N01-A04 : 20 JAAR BIOSYNTHETISCH GROEIHORMOON VOOR NIERPATIËNTEN – Prof. dr. Wim Proesmans – Dr. Maria Van Dyck

J09-N02-A01 : DE RENAL DISASTER RELIEF TASK FORCE – Sonia Nicolaus

J09-N02-A02 : PIJNBELEVING EN ANGSTPROBLEMATIEK BIJ HET AANPRIKKEN VAN EEN AV-FISTEL – Sofie Segers

J09-N02-A03 : TWEE BEVALLINGEN BIJ EEN DIALYSEPATIËNTE MET LUPUS – Martine Casier

J09-N02-A04 : HEPATITIS B, EEN BLOODBORNE VIRUS: IMPLICATIES VOOR DE DIALYSEAFDELING – Petra Iven

J08-N01-A01 : VLAAMSE ORPADT ENQUÊTE RESULTATEN 2006 – Werkgroep Registratie

J08-N02-A01 : ENQUÊTE MRSA INFECTIEPREVENTIEMAATREGELEN IN VLAAMSE DIALYSECENTRA – Gert Adriaenssen

J08-N02-A02 : DE ZIEKTE VAN WEGENER – Ruth Voortmans

J08-N02-A03 : BUTTON HOLE – Ilvy Boels

J08-N02-A04 : ALLOCATIE VAN POST-MORTALE DONORNIEREN BINNEN EUROTRANSPLANT – Bennie Amerijckxi

08-N03-A01 : VERSTORINGEN VAN DE CALCIUM-FOSFAAT HUISHOUDING BIJ DIALYSEPATIËNTEN IN NEDERLAND – Marlies Noordzij – Els Boeschoten

J08-N03-A02 : WACHT EENS EVEN … REGISTRATIE VAN WACHTDIENSTOPROEPEN OP EEN PD AFDELING – Clement Dequidt

J08-N03-A03 : ALBUMINURIE BEHANDELEN – Dr. Johan Verbanck

J08-N03-A04 : TWEE BLOEDDRUKVERLAGENDE MEDICATIEGROEPEN HOE WERKEN ZE? WELKE GUNSTIGE EFFECTEN HEBBEN ZE? –  Dr. Johan Verbanck

J08-N03-A05 : HET BELANG VAN CORRECTE MEDICATIE-INNAME NA TRANSPLANTATIE – Dr. Fabienne Dobbels

J07-N01-A01 : ARTERIËLE STIJFHEID – Kristof Larnout

J07-N01-A02 : LEVEN DOORGEVEN – PRELEVATIEPROCEDURE BIJ ‘NON-HEARTBEATING DONOREN’ – Stijn Tack

J07-N01-A03 : DE ZIEKTE VAN FABRY – EEN BEKNOPT OVERZICHT – Inge De Knop

J07-N01-A04 : EEN GESTRUCTUREERD MULTIDISCIPLINAIR PREDIALYSE ZORGPROGRAMMA VOOR PATIËNTEN MET TERMINAAL NIERFALEN – Katrien Dierickx

J07-N02-A01 : HOE KAN MEN ALS VERPLEEGKUNDIGE OP EEN GOEDE MANIER – OMGAAN MET EEN DEMENTE PERSOON OP HEMODIALYSE – Nathalie Nuyttens

J07-N02-A02 : HEPATITIS C – Bart De Winne

J07-N02-A03 : LEVENDE DONATIE NIERTRANSPLANTATIE – Isabelle Colson

J07-N02-A04 : CYTOMEGALIEVIRUS – Karlien Verhelst

J07-N03-A01 : DE SYSTEEMZIEKTE LUPUS ERYTHEMATOSUS (SLE) – EEN HARDNEKKIGE WERELD … – Marina Van Hoorebeke

J07-N03-A02 : ‘PHYSISIAN ASSISTANT’ BINNEN EEN DIENST NEFROLOGIE – EEN ZINVOL TOEKONSTPERSPECTIEF? – Kristien Bammens

J07-N03-A03 : Ig A NEFROPATIE : DE ZIEKTE VAN BERGER – An Van Holsbeeck

J07-N03-A04 : EEN BEROEPSLEVEN NAAST DIALYSE – Nathalie Willems

J06-N01-A01 : PREVENTIE VAN DE DIABETISCHE VOET OP HEMODIALYSE – Rita Kellens

J06-N01-A02 : ZORGENPLAN OP DIALYSE – INTEGRATIE VAN PALLIATIEVE EIGENSCHAPPEN – Kelly Schepers

J06-N01-A03 : HET GOODPASTURE SYNDROOM – Kim Symkens

J06-N01-A04 : XENOTRANSPLANTATIE – WAARHEID? OF WAANZIN? – Tiny Van De Velde

J06-N01-A05 : FISTELBEWAKING – RECIRCULATIE EN FLOW METING – Rita Deceuninck

J06-N02-A01 : PERITONEALE DIALYSE – WAAR STAAN WE EN WAAR GAAN WE HEEN? – Prof. dr. Wim Van Biesen

J06-N02-A02 : PD ALS EERSTE BEHANDELVORM – Watske Smit

J06-N02-A03 : WAAROM PD GESCHIKT IS VOOR OUDERE PATIËNTEN – Richard Kooiman

J06-N02-A04 : PERITONEALE DIALYSE DOOR RUSTHUIS- EN THUISVERPLEEGKUNDIGEN – EEN STUDIE IN MIDDEN WEST-VLAANDEREN – Dr. Johan Verbanck, Geert Lemey

J06-N02-A05 : LEEFTIJD ALS RISICOFACTOR BIJ PERITONEALE DIALYSE BEHANDELING – Clement Dequidt

J06-N03-A01 : HOE OMGAAN MET MRSA OP ONZE AFDELINGEN? – INTERACTIEVE WORKSHOP MAART 2006 – Gert Adriaenssen, Frank Van Laer, Linda Van Brussel

J06-N03-A02 : HOE KUNNEN WE DE TOENAME VAN DIALYSEPATIËNTEN – ALS GEVOLG VAN METABOOL SYNDROOM MAXIMAAL VOORKOMEN? – Dr. Johan Verbanck

J06-N03-A03 : BLINDE INSERTIETECHNIEK VOOR HET PLAATSEN – VAN PERITONEALE DISALYSEKATHETERS – Clement Dequidt

J06-N03-A04 : AARDBEVING IN PAKISTAN – Roland Van Dam, Karen Roels, Peter Stockman, Hilde Leers

J06-N03-A05 : NACHTDIALYSE EN LEVENSKWALITEIT – Ilse Claeys

J05-N01-A01 : HET SCREENEN VAN PATIËNTEN VOOR EEN NIERTRANSPLANTATIE – LITERATUURONDERZOEK 1990 – 2003 – Sabine Verniest, Hans Vlaminck

J05-N01-A02 : LEVENDE DONATIE – Marleen De Jaeger

J05-N01-A03 : ZELFZORG NA DE TRANSPLANTATIE – HET BEGINT AL OP DE DIALYSEAFDELING – Clement Dequidt

J05-N01-A04 : STRESSOREN BIJ DE PARTNERS VAN TRANSPLANTATIEPATIËNTEN – IN DE POST-TRANSPLANTPERIODE – Annemie Kloeck, Christa De Baere, Dirk Selva, Kathleen Remans

J05-N01-A05 : VOORDRACHTEN OMTRENT NIERTRANSPLANTATIE – EDTNA/ERCA SYMPOSIUM IN GENEVE 2004 – Bram Vlaeminck

J05-N02-A01 : DIALYSE-EFFICIËNTIE / ROUTINE OF PROTOCOL? – Paul Van Malderen

J05-N02-A02 : ORPADT WORKSHOP – THERAPIETROUW – Stefaan Maddens

J05-N02-A03 : MONITORING VAN VITALE PARAMETERS IN HEMODIALYSE – EVALUATIE VAN EEN PATIËNT MONITOR MET HASTE FUNCTIE – Gert Adriaenssen

J05-N02-A04 : LEVENSKWALITEIT – DAGDIALYSE VERSUS NACHTDIALYSE – Mireille Vandaele

J05-N02-A05 : TUBEREUZE SCLEROSE – DE ZIEKTE VAN BOURNEVILLE – PRINGLE – Gert Adriaenssen

Jaargang 5 nummer 3 betreft een speciaal nummer over de resultaten
van de bevraging door EDTNA omtrent de zorgpraktijk in Vlaanderen

EUROPEAN PRACTICE DATABASE : VLAANDEREN 2003-2004

J04-N01-A01 : OPVOLGING EN BEHANDELING VAN PATIËNTEN MET CHRONISCH NIERFALEN – DE VRAAG NAAR EEN CONVENTIE LAAT ZICH DUIDELIJK VOELEN – Krista Bosteels

J04-N01-A02 : ZWANGERSCHAP EN NIERFUNCTIEVERVANGENDE THERAPIE – EEN EVIDENTIE? EEN RISICO? – Miranda Van Hullebush

J04-N01-A03 : TROMBOTISCHE TROMBOCYTOPENISCHE PURPURA – EN HEMOLYTISCH BREMISCH SYNDROOM – Sofie Kindts

J04-N01-A04 : WACHTEN OP EEN NIERTRANSPLANTATIE – DEEL 3 – Johan De Meester

J04-N02-A01 : PALLIATIEVE NEFROLOGISCHE ZORG – Lut De Ruyck

J04-N02-A02 : ETHIEK OP DE HEMODIALYSEAFDELING – Tiny Van Wonterghem

J04-N02-A03 : CONSTIPATIE BIJ HEMODIALYSEPATIËNTEN – Ria Molemans

J04-N02-A04 : ZWANGERSCHAP NA TRANSPLANTATIE – Virginie Rubato

J04-N03-A01 : DIABETES EN WONDZORG : INVULLING OP DE WERKVLOER – Gert Adriaenssen

J04-N03-A02 : PERITONEAAL DIALYSE : OPLEIDING EN FOLLOW-UP – Ingeborg De Leenheer

J04-N03-A03 : PREDIALYSE BEGELEIDING : HOE STRUCTUREREN? – Paul Van Malderen

J04-N03-A04 : ETHIEK – Stefaan Maddens

J03-N01-A01 : DE ZWANGERE VERPLEEGKUNDIGE OP DE DIALYSE-AFDELING – EEN CONTRADICTIO IN TERMINIS? – Gert Adriaenssen

J03-N01-A02 : HEMODYNAMICA EN HEMODIALYSE – Erik Onsia

J03-N01-A03 : JEAN-PIERRE VAN WAELEGHEM – ORPADT VOORZITTER 1971 TOT 2002 – Paul Van Malderen

J03-N01-A04 : PATIËNTENBEGELEIDING EN EDUCATIE – Hans Vlaminck

J03-N02-A01 : CHEMISCHE MONITORING – THEORIE VERSUS PRAKTIJK – Johan De Mulder

J03-N02-A02 : CONVENTIE CHRONISCHE NIERINSUFFICIËNTIE – Jan Momballyu

J03-N02-A03 : RHABDOMYOLYSE – Johan Valckx

J03-N02-A04 : VERPLEEGKUNDIGE ASPECTEN ROND HET CONCEPT ‘INTEGRATED CARE’ – Denise Vijt

J03-N02-A05 : WACHTEN OP EEN NIERTRANSPLANTATIE – DEEL 1 – Johan De Meester

J03-N03-A01 : COMMUNICATIE: “IEDER ZIJN WAARHEID” – INTERACTIEVE SESSIE ALDEN BIESEN (2003) – Stefaan Maddens

J03-N03-A02 : ANTICOAGULATIEMOGELIJKHEDEN BIJ HEMODIALYSEPATIËNTEN – INTERACTIEVE SESSIE ALDEN BIESEN (2003) – Jean-Yves De Vos en Karin Van Cleemput

J03-N03-A03 : KATHETERZORG IN DE HEMODIALYSE – INTERACTIEVE SESSIE ALDEN BIESEN (2003) – Roland Van Dam

J03-N03-A04 : KATHETERLOCKING – INTERACTIEVE SESSIE ALDEN BIESEN (2003) – Roland Van Dam

J03-N03-A05 : DIABETES – INTERACTIEVE SESSIE ALDEN BIESEN (2003) – Hans Vlaminck

J03-N03-A06 : PREDIALYSE BEGELEIDING IN BELGIË – INTERACTIEVE SESSIE ALDEN BIESEN (2003) – Tony Goovaerts

J03-N03-A07 : HEMODIALYSESTRATEGIEËN – INTERACTIEVE SESSIE ALDEN BIESEN (2003) – Eddy De Clercq, Johan De Mulder, Danny Droessaert

J03-N03-A08 : WACHTEN OP EEN NIERTRANSPLANTATIE – DEEL 2 – Johan De Meester

J01-N01-A01: DE ALLOCHTONE DIALYSEPATIËNT – Heidi Baeten

J01-N01-A02: NACHTDIALYSE – Hilde Dielkens

J01-N01-A03: HET VAATACCESS BIJ HEMODIALYSEPATIËNTEN – VERPLEEGKUNDIGE HYGIËNISCHE ZORGEN – Jean Pierre Van Waeleghem; Monique Elseviers

J01-N01-A04: HET METEN VAN THERAPIEONTROUW BIJ PERITONEAAL DIALYSE PATIËNTEN – Hans Vlaminck

J01-N01-A05: NIET VAN TOEPASSING – SEKSUALITEIT BIJ DIALYSEPATIËNTEN, EEN VERPLEEGKUNDIG TABOE? – Ans Van Schoubroeck

J01-N02-A01 : MANAGEMENT VAN HEMODIAFILTRATIE ON-LINE – Griet Van Leuven

J01-N02-A02 : DE MACHINES VAN WILLEM KOLFF – Arjen Rienks

J01-N02-A03 : LATEXALLERGIE – EEN TOENEMEND PROBLEEM VOOR ZIEKENHUISWERKERS – Danny Droesaert

J01-N02-A04 : ORGAANDONATIE – JURIDISCHE EN ORGANISATORISCHE ASPECTEN – Gerda Van Beeumen