THEMAINDEX

Thema’s worden alfabetisch weergegeven. Een artikel kan onder verschillende thema’s voorkomen.
Adequacy
Dialyse efficiëntie – Routine of Protocol – Van Malderen Paul (J05-N02-A01)

Omgekeerd aansluiten dubbel-lumen katheter – Dehenau Wesley (J12-N02-A02) 

Anticoagulatie
Citraat anticoagulatie bij hemodialysepatiënten – een vernieuwde techniek – Kesters Louis (J02-N01-A02)

Anticoagulatiemogelijkheden bij hemodialysepatiënten – De Vos Jean-Yves, Van Cleemput Kathleen (J03-N03-A02)

Apparatuur
Diabetes

International Diabetes Federation 2019, nierbeschermende medicatie en diabetes – Bram Vlaeminck

Diabetes – Vlaminck Hans (J03-N03-A05) 

Diabetes en wondzorg – invulling op de werkvloer –  Adriaenssen Gert (J04-N03-A01) 

Preventie van de diabetische voet op hemodialyse – Kellens Rita (J06-N01-A01) 

Epidemiologie en pathofysiologie van de diabetische nefropathie – Wolffenbuttel B.H.R. (J10-N02-A04) 

Voetscreening – Auwerx Evy (J11-N01-A01)

Dialysegeschiedenis
De machines van Willem Kolff – Rienks Arjen (J01-N02-A02)

Sociale dienst op een dialyseafdeling – een evolutieschets van ongeveer 20 jaar – Verheyden Denise (J02-N01-A01)

Jean-Pierre Van Waeleghem – Orpadt voorzitter 1971 – 2002 – Van Malderen Paul (J03-N01-A03)

Hemodialysestrategieën – De Clercq Eddy, De Mulder Johan, Droessaert Danny (J03-N03-A07)

Ethiek
Ethische vraagstukken in de hemodialyse – De Winter Annelore (J02-N02-A01)

Palliatieve nefrologische zorg – De Ruyck Lut (J04-N02-A01) 

Ethiek op de hemodialyseafdeling – Van Wonterghem Tiny (J04-N02-A02)

Ethiek – Maddens Stefaan (J04-N03-A04) 

Zorgenplan op dialyse, integratie van palliatieve eigenschappen – Schepers Kelly (J06-N01-A02)

Hemodialyse-hemodiafiltratie
Nachtdialyse – Dielkens Hilde (J01-N01-A02)

Management van hemodiafiltratie on-line – Van Leuven Griet (J01-N02-A01)

Citraat anticoagulatie bij hemodialysepatiënten – een vernieuwde techniek – Louis Kesters, Vandenbrempt Walter (J02-N01-A02)

Hemodialyse thuis – opnieuw interesse voor een oude techniek – Goovaerts Tony (J02-N02-A03)

Hemodynamica en hemodialyse – Onsia Erik (J03-N01-A02)

Dialyse Technici Vereniging – Vonckx Luc (J02-N01-A03)

Chemische monitoring – theorie versus praktijk – De Mulder Johan (J03-N02-A01)

Dialyse efficiëntie – Routine of Protocol – Van Malderen Paul (J05-N02-A01) 

Monitoring van vitale parameters in hemodialyse – Adriaenssen Gert (J05-N02-A03) 

Fistelbewaking – Recirculatie en flowmeting – Deceuninck Rita (J06-N01-A05)

Button Hole – Boels Ilvy – (J08-N02-A03) 

Pijnbeleving en angsproblematiek bij het aanprikken van een AV-Fistel – Segers Sofie (J09-N02-A02) 

Nachtelijke hemodialyse – een centrumstudie – Govaert Heike (J10-N01-A03) 

Vijf jaar CAD werking en vakantiedialyses aan de westkust – Bogaert Bert (J10-N02-A03)

Omgekeerd aansluiten dubbel-lumen katheter – Dehenau Wesley (J12-N02-A02) 

Management van hemodiafiltratie on-line – Van Leuven Griet (J01-N02-A01)

Katheterzorg
Katheterzorg in de hemodialyse – Van Dam Roland (J03-N03-A03) 

Katheterlocking – Van Dam Roland (J03-N03-A04) 

 

Kindernefrologie
20 jaar biosynthetisch groeihormoon voor nierpatiënten – Proesmans Wim, Van Dyck Maria(J09-N01-A04)
Levenskwaliteit
MRSA
Hoe omgaan met MRSA op onze afdelingen – Adriaenssen Gert, Van Laer Frank, Van Brussel Linda (J06-N03-A01) 

Enquête MRSA infectiepreventiemaatregelen in Vlaamse dialysecentra – Adriaessen Gert (J08-N02-A01)

Nachtelijke hemodialyse
Nachtdialyse – Dielkens Hilde (J01-N01-A02)

Levenskwaliteit – Dagdialyse versus Nachtdialyse – Vandaele Mireille (J05-N02-A04) 

Nachtdialyse en levenskwaliteit – Claeys Ilse (J06-N03-A05) 

Nachtelijke hemodialyse – een centrumstudie – Govaert Heike (J10-N01-A03)

Orpadt
Palliatieve zorg
Palliatieve nefrologische zorg – De Ruyck Lut (J04-N02-A01) 

Zorgenplan op dialyse, integratie van palliatieve eigenschappen – Schepers Kelly (J06-N01-A02)

Pathologie
Latexallergie – een toenemend probleem voor ziekenhuiswerkers – Droessaert Danny (J01-N02-A03)

Pruritus – Rottiers Linda (J02-N02-A05)

Rhabdomyolyse – Valckx Johan (J03-N02-A03)

Trombocytische trombocytopenische purpura en hemolytisch uremisch syndroom – Kindts Sofie (J04-N01-A03)

Constipatie bij hemodialysepatiënten – Molemans Ria (J04-N02-A03) 

Tubereuze Sclerose: De Ziekte van Bourneville-Pringle – Adriaenssen Gert (J05-N02-A05) 

Het Goodpasture syndroom – Symkens Kim (J06-N01-A03) 

Arteriële stijfheid – Larnout Kristof (J07-N01-A01) 

De Ziekte van Fabry – Een beknopt overzicht – De Knop Inge (J07-N01-A03) 

Hepatitis C – Bart De Winne (J07-N02-A02) 

Cytomegalievirus – Karlien Verhelst (J07-N02-A04) 

Ig A Nefropathie – De ziekte van Berger – Van Holsbeeck An (J07-N03-A03) 

De Systeemziekte Lupus Erythematosus (SLE) – Van Hoorebeke Marina (J07-N03-A01) 

Ziekte van Wegener – Voortmans Ruth (J08-N02-A02)

Albuminurie behandelen – Verbanck Johan (J08-N03-A03) 

Nieuwe hypertensie studies – Lins Robert (J09-N01-A01) 

Hepatitis B, een bloodborne virus: implicaties voor de dialyseafdeling – Iven Petra (J09-N02-A04) 

Hepatitis B en C op de dialyse – Verhoeven Greta (J10-N01-A01) 

De ziekte van Anderson-Fabry – De Schoenmakere Gert, Terryn Wim (J10-N02-A02)  

Epidemiologie en pathofysiologie van de diabetische nefropathie – Wolffenbuttel B.H.R. (J10-N02-A04) 

De zon en de huid: The good, the bad and the ugly – Lanssens Sven (J11-N01-A05) 

Multiple Myeloom – Meyers Ilse (J12-N01-A02)

Encapsulating peritoneals sclerosis – Habib Meelad, Korte Mario (J12-N02-A01) 

Syndroom van Alport – Geusens Erika (J12-N02-A03) 

Twee bloeddrukverlagende medicatiegroepen – Hoe werken ze? Welke gunstige effecten hebben ze? _ Verbanck Johan (J08-N03-A04) 

Nieuwe hypertensie studies – Lins Robert (J09-N01-A01) 

Patiënteneducatie en communicatie
Leven met vochtbeperking – een moeilijke opdracht – Dewettinck Isabelle (J02-N01-A04)

Rol van de dialyseverpleegkundige in de patiëntenvoorlichting – Engelen Jo (J02-N01-A05)

Patiëntenbegeleiding en educatie – Vlaminck Hans (J03-N01-A04)

Communicatie: “Ieder zijn waarheid” – Maddens Stefaan (J03-N03-A01) 

Peritoneaal dialyse – opleiding van patiënten en follow-up – De Leenheer Ingeborg (J04-N03-A02) 

Zelfzorg na niertransplantatie – het begint al op de dialyseafdeling – Dequidt Clement (J05-N01-A03) 

Orpadt workshop – Therapietrouw – Maddens Stefaan (J05-N02-A02) 

Het belang van correcte medicatie-inname na transplantatie – Dobbels Fabienne (J08-N03-A05)

Communicatie: “Ieder zijn waarheid” – Maddens Stefaan (J03-N03-A01) 

Hoe kan men als verpleegkundige op een goede manier omgaan met een demente persoon op hemodialyse– Nathalie Nuyttens (J07-N02-A01)

Peritoneale dialyse
Waarom PD geschikt is voor oudere patiënten – Kooiman Richard (J06-N02-A03) 

Peritoneale Dialyse door rusthuis- en thuisverpleegkundigen: een studie in midden West-Vlaanderen – Verbanck Johan, Lemey Geert (J06-N02-A04) 

Leeftijd als risicofactor bij peritoneale dialysebehandeling – Dequidt Clement (J06-N02-A05)

Peritoneale dialyse als eerste behandelvorm – Smit Watske (J06-N02-A02)

 

Predialyse
RDRTF
Aardbeving in Pakistan – Van Dam Roland, Roels Karen, Stockman Peter, Leers Hilde (J06-N03-A04) 

De Renal Disaster Relief Task Force – Nicolaus Sonia (J09-N02-A01)

Seksualiteit
Niet van toepassing – seksualiteit bij dialysepatiënten, een verpleegkundig taboe? – Van Schoubroeck Ans (J01-N01-A05)

 

 

 

 

 

Zwangerschap en nierfunctievervangende therapie – een evidentie? een risico?  – Miranda Van Hullebusch (J04-N01-A02)

Zwangerschap na transplantatie – Rubattu Virginie (J04-N02-A04)

Sociale aspecten
Sociale dienst op een dialyseafdeling – een evolutieschets van ongeveer 20 jaar – Verheyden Denise (J02-N01-A01)

Stressoren bij partners van niertransplantpatiënten in de post-transplant periode – Kloeck Annemie, De Baere Christa, Selva Dirk, Remans Kathleen (J05-N01-A04) 

Een beroepsleven naast dialyse – Willems Nathalie (J07-N03-A04) 

De dialysefaktuur: oorzaak van hoge bloeddruk? – Zegres Cathy, Verheyden Denise (J09-N01-A03)

Thuishemodialyse
Transplantatie
Orgaandonatie – juridische en organisatorische aspecten – Van Beeumen Gerda (J01-N02-A04)

Immunologie – Van Gelder Frank (J02-N02-A04)

Wachten op niertransplantatie – deel 1 – De Meester Johan (J03-N02-A05)

Wachten op niertransplantatie – deel 2 – De Meester Johan (J03-N03-A08) 

Wachten op niertransplantatie – deel 3 – De Meester Johan (J04-N01-A04)

Zwangerschap na transplantatie – Rubattu Virginie (J04-N02-A04)

Het screenen van patiënten voor een niertransplantatie – literatuuronderzoek 1990 – 2003 – Verniest Sabine (J05-N01-A01) 

Levende donatie – De Jaeger Marleen (J05-N01-A02) 

Zelfzorg na niertransplantatie – het begint al op de dialyseafdeling – Dequidt Clement (J05-N01-A03) 

Stressoren bij partners van niertransplantpatiënten in de post-transplant periode – Kloeck Annemie, De Baere Christa, Selva Dirk, Remans Kathleen (J05-N01-A04) 

Voordrachten over niertransplantatie – EDTNA/ERCA symposium Geneve 2004 – Vlaeminck Bram (J05-N01-A05) 

Xenotransplantatie – Waarheid? of Waanzin? – Van De Velde Tiny (J06-N01-A04) 

Leven Doorgeven – Prelevatieprocedure bij ‘Non-Heartbeating’ donoren – Tack Stijn (J07-N01-A02) 

Levende donatie niertransplantatie – Isabelle Colson (J07-N02-A03) 

Allocatie van post-mortale donornieren binnen Eurotransplant – Amerijckx Bennie (J08-N02-A04)

Het belang van correcte medicatie-inname na transplantatie – Dobbels Fabienne (J08-N03-A05) 

Levende Donor Niertransplantatie in België anno 2012 – Helbert Marc (J12-N01-A01)

Vaataccess
Vaataccess bij hemodialysepatiënten – verpleegkundige hygiënische zorgen – Van Waeleghem Jean-Pierre, Elseviers Monique (J01-N01-A03)

Fistelbewaking – Recirculatie en flowmeting – Deceuninck Rita (J06-N01-A05)

Button Hole – Boels Ilvy – (J08-N02-A03) 

Pijnbeleving en angstproblematiek bij het aanprikken van een AV-Fistel – Segers Sofie (J09-N02-A02) 

De brachio-basiliaire arterio-veneuze fistel – Dix F.P., Khan Y., Al-Khaffaf H. (J10-N01-A04) 

Feedback vaatsymposium Maastricht – Van Malderen Paul (J11-N01-A06)

Voeding
Leven met vochtbeperking – een moeilijke opdracht – Dewettinck Isabelle (J02-N01-A04)

Groeten uit Japan… – een update over voeding bij dialysepatiënten – Van Pottelberghe Mia (J02-N02-A02)

Communicatie: “Ieder zijn waarheid” – Maddens Stefaan (J03-N03-A01)

Orpadt workshop – Therapietrouw – Maddens Stefaan (J05-N02-A02) 

Het zout op de patatten – Logghe Nathalie (J09-N01-A02) 

Voeding na transplantatie – Meirschman Bjorn (J11-N01-A02)

Zwangerschap
Ziekenhuishygiëne - Preventie