Beste collega’s,

We hebben 2022 kunnen afsluiten met een normaal werkjaar uitgenomen De Vlaamse Nefrologiedag die niet is kunnen doorgaan.

De Navorming Nefrologische Verpleging, het Voor- en Najaarsymposium, de Basiscursus en onze Meeting voor Leidinggevenden en Verantwoordelijken waren allemaal een schot in de roos met tal van deelnemers uit de verschillende dialysecentra in Vlaanderen. Onze trein is dus terug vertrokken!

Ook in 2023 blijven we voortwerken aan een van onze belangrijkste doelstellingen namelijk de samenwerking verder doen groeien tussen de 27 voogdij- en 54 satellietcentra. Op de algemene vergadering van oktober 2022 is er afgesproken om deze betrokkenheid nog te vergroten en dit door ons dagelijks bestuur en algemene vergadering verder uit te breiden. Op deze manier zijn alle centra vertegenwoordigd om zo nog intenser te kunnen samenwerken aan de toekomst van ORPADT in Vlaanderen en daarbuiten.

Het volledige programma voor 2023 zal je binnenkort kunnen terugvinden op de website. Noteer alvast in jullie agenda:

  • Donderdag 2 februari 2023: Start Navorming Nefrologische Verpleging. Inschrijven kan via de
    website van Odisee – campus Aalst.
  • Dinsdag 14 maart 2023: Vlaamse Nefrologiedag in de Montil Affligem. Programma volgt.

Onze vereniging wordt ondersteund door onze industriële partners en de NBVN. Zonder hun steun zou ons dit allemaal niet lukken. Wij willen hen hier dan ook heel erg voor bedanken

Verder wens ik jullie een gelukkig en gezond Nieuwjaar en een boeiend en interessant werkjaar toe.

Ik kijk er alvast naar uit om jullie te mogen verwelkomen op een van onze activiteiten in het nieuwe jaar.

Tot in 2023!

Met vriendelijke groeten,

Nico Van Paesschen

Voorzitter ORPADT