Agenda werkjaar 2022

  • Navorming Nefrologische Verpleging: opstart 18 november 2021. Loopt tot maart 2022
  • Avondsymposium: vrijdag 13 mei 2022 19u30. De Montil Affligem
  • Basiscursus hemo-en peritoneale dialyse: 29 en 30 september 2022. OLV Aalst
  • Najaarsymposium: oktober/november 2022 Locatie regio Antwerpen
  • Meeting Leidinggevenden: begin december 2022. Canal Vilvoorde
  • Lancering Enquête 2022: 31/12/2022

De exacte data en locatie volgen nog