Beste collega’s,

Na meer dan 2 jaar pikken we draad terug op met onze beroepsvereniging en werken we aan de heropstart.

ORPADT staat voor het nastreven van een hoge kwaliteit van zorg door het aanbieden van bijscholingen, symposia en de Vlaamse nefrologiedag. De communicatie en samenwerking aanmoedigen tussen alle stakeholders binnen ons vakgebied is een speerpunt naast wetenschappelijk onderzoek. We kunnen jullie dan ook met trots de resultaten van de ORPADT-enquête 2018 voorleggen op onze website.

Een van onze belangrijkste doelstellingen is de samenwerking verder doen groeien tussen de 27 voogdij- en 54 satellietcentra binnen onze vereniging in Vlaanderen.

Een ander objectief is ORPADT klaarstomen voor de toekomst. En dit door nieuwe mensen aan te trekken die zich engageren binnen het dagelijks bestuur en onze algemene vergadering.

Door naar onze leden te luisteren bepalen we samen de richting waar ORPADT de komende jaren naartoe gaat.  Op de laatste bestuursvergadering is er beslist om vanaf nu geen lidgeld meer te vragen. Er zal alleen nog per activiteit een deelnameprijs gevraagd worden. Wie reeds lidgeld heeft betaald voor 2022 zal dit teruggestort krijgen.

Het programma alsook de updates voor 2022 kan je terugvinden op onze website. Op vrijdag 13 mei starten we alvast met een avondsymposium in ‘De Montil’ in Affligem. Het wordt een boeiende avond waar onze patiënten centraal staan met interessante gastsprekers en bijpassend netwerkevent.

Onze vereniging wordt ondersteund door onze industriële partners en de NBVN. Zonder hun steun zou ons dit niet lukken. Wij willen hen hier dan ook heel erg voor bedanken.

ORPADT bestaat al meer dan 50 jaar. Dit is enkel en alleen mogelijk door geboeide en geëngageerde medewerkers uit het werkveld die met een kritische blik naar de toekomst kijken. We staan steeds open voor uw ideeën!

Ik wens ieder van u een boeiend en interessant werkjaar. We kijken er alvast naar uit om jullie te mogen ontmoeten op een van onze activiteiten.

Met vriendelijke groeten,

Nico Van Paesschen
Voorzitter ORPADT