Permanente vorming – Orgaantransplantatie

Lesdagen vanaf 15 januari 2024

Deze permanente vorming wil de specifieke deskundigheid bevorderen in de zorg voor de transplantatiepatiënt en zijn omgeving. Verschillende thema’s uit het transplantatietraject worden uitgewerkt vanuit een interprofessioneel perspectief. Op die manier kan een hoogstaand kwalitatief antwoord gegeven worden op de complexe zorgvraag van een patiënt met een orgaantransplantatie.

De volgende thema’s komen aan bod:
– Pretransplantatiefase
– Orgaandonatie
– Immunologie
– Thoracale transplantatie
– Abdominale transplantatie
– Pediatrische transplantatie
– Postoperatieve transplantatie
– Langetermijnopvolging

Meer info