ORPADT in samenwerking met NBVN en DTV is een succesformule

Met bijna 200 deelnemers, sprekers en partners uit de industrie was deze 13de editie van de Vlaamse Nefrologiedag een groot succes. De presentaties waren stuk voor stuk boeiend en geeft stof tot nadenken. Ook onze beurs met partners uit de industrie was een succes. langs deze weg willen wij alle deelnemers, sprekers en industrie bedanken voor hun deelname. Hopelijk tot een volgende keer. Kijk alvast in onze agenda 2019 voor de volgende events!

(vlnr. prof. dr. F. Dobbels, prof. dr. em. M. De Broe en prof. dr. W. Van Biesen)

 

 


Agenda 2019

12 maart 2019: 13de Vlaamse Nefrologiedag in samenwerking met NBVN, De Montil Affligem

Vlaamse nefrologiedag

9 mei 2019: avondsymposium, De Montil Affligem

13 juni 2019: Meeting voor Hoofdverpleegkundigen en Leidinggevenden, Brasserie Canal Vilvoorde

21 november 2019: Avondsymposium, locatie tussen Leuven en Hasselt

28-29 november 2019: Basiscursus dialyse (hemo- en peritoneale dialyse)


 

ORPADT leden

Wens je deel te nemen aan een congres?

EDTNA/ERCA en Nederlandse Nefrologiedagen 2019

Hernieuwing lidmaatschap ORPADT werkjaar 2019

Vergeet je lidmaatschap niet te vernieuwen!

Door lidmaatschap zijn de vormingsmomenten gratis of aan fel gereduceerde prijs. Via ORPADT lidmaatschap wordt u automatisch lid van de Algemene Unie van Verpleegkundigen in België die de belangen van verpleegkundigen behartigt op regionaal en federaal vlak. Als lid ontvangt u ook onze nieuwe digitale nieuwsbrief die dit jaar zal gelanceerd worden.

U kan lid worden of uw lidmaatschap verlengen door 30 euro over te schrijven op het rekeningnummer BE90001297407332 met als mededeling “lidgeld 2019”

 

 

 

Leden Dagelijks Bestuur

Stefaan Claus, voorzitter

Mieke Dermaux, ondervoorzitter

Stefaan Maddens, secretaris

Sandra Vervynckt, penningmeester

Bert Van de Wijngaert, lid

Danny Droessaert, lid

Sabine Verniest, lid

Vera Kovacic, lid

Katia Ghysels, lid

Nico Van Paesschen, lid

 

Leden Algemene Vergadering

Marijke Colla

Klara Van den Ende

Nele Palsterman

Sigrid Desmet-Vandamme

Philippe Duym

Johan De Mulder

Eddy Vandenbroeck

 

ORPADT dankt zijn sponsors