ORPADT Enquête 2018 gaat digitaal!

Sinds 1988 organiseert ORPADT een 3-jaarlijkse bevraging over de dagdagelijkse praktijk in de
27 Vlaamse dialysecentra en hun low care centra of CAD’s. Omdat de deelname steeds succesvol is geweest, beschikken we over een grote database met informatie van de voorbije 30 jaar.

De komende dagen start deze enquête terug op. Het is ondertussen al de 11de editie en zoals gezegd gaat deze voor het eerst digitaal. Dit heeft als voordeel een administratieve vereenvoudiging en een adequate gegevensverwerking. Door papierloos te werken beantwoorden we bovendien ook aan de huidige milieunormen.


Avondsymposium donderdag 9 mei 2019 19u15

Renale Anemie: een overzicht

 

19u15: ontvangst – koffie

 

Chairing: Stefaan Maddens, hoofdverpleegkundige AZ Delta

19u45: Anemie bij nierfalen: oorzaken en gevolgen, dr. J. Verbanck, nefroloog AZ Delta, Roeselaere

20u35: Behandeling van renale anemie, dr. A. Van Craenenbroeck, nefroloog UZ Leuven

21u25: EPO: een kat met negen levens, dr. B. Maes, nefroloog AZ Delta, Roeselaere

21u55: Take-home messages, Klara Van den Ende, hoofdverpleegkundige UZA

22u: deelnamecertificaten – drink

 

U dient zich niet vooraf in te schrijven – leden gratis – niet leden: 20 euro

Waar?: De Montil, Moortelstraat 8, 1790 Affligem (Essene)

 

 

 

 

Noteer alvast donderdag 13 juni 2019 – Meeting Leidinggevenden

Brasserie Canal Vilvoorde

Thema: Burn-Out en Stress

meer info volgt later

 

 

 

 

 Vacature

Het AZ Sint-jozef ziekenhuis in Malle zoekt een hoofdverpleegkundige voor de kunstnier afdeling. Zie vacature in bijlage Hoofdverpleegkundige … read more
Agenda 2019

12 maart 2019: 13de Vlaamse Nefrologiedag in samenwerking met NBVN, De Montil Affligem

Vlaamse nefrologiedag

9 mei 2019: avondsymposium, De Montil Affligem

13 juni 2019: Meeting voor Hoofdverpleegkundigen en Leidinggevenden, Brasserie Canal Vilvoorde

21 november 2019: Avondsymposium, locatie tussen Leuven en Hasselt

28-29 november 2019: Basiscursus dialyse (hemo- en peritoneale dialyse)


 

ORPADT leden

Wens je deel te nemen aan een congres?

EDTNA/ERCA en Nederlandse Nefrologiedagen 2019

Hernieuwing lidmaatschap ORPADT werkjaar 2019

Vergeet je lidmaatschap niet te vernieuwen!

Door lidmaatschap zijn de vormingsmomenten gratis of aan fel gereduceerde prijs. Via ORPADT lidmaatschap wordt u automatisch lid van de Algemene Unie van Verpleegkundigen in België die de belangen van verpleegkundigen behartigt op regionaal en federaal vlak. Als lid ontvangt u ook onze nieuwe digitale nieuwsbrief die dit jaar zal gelanceerd worden.

U kan lid worden of uw lidmaatschap verlengen door 30 euro over te schrijven op het rekeningnummer BE90001297407332 met als mededeling “lidgeld 2019”

 

 

 

Leden Dagelijks Bestuur

Stefaan Claus, voorzitter

Mieke Dermaux, ondervoorzitter

Stefaan Maddens, secretaris

Sandra Vervynckt, penningmeester

Bert Van de Wijngaert, lid

Danny Droessaert, lid

Sabine Verniest, lid

Vera Kovacic, lid

Katia Ghysels, lid

Nico Van Paesschen, lid

 

Leden Algemene Vergadering

Marijke Colla

Klara Van den Ende

Nele Palsterman

Sigrid Desmet-Vandamme

Philippe Duym

Johan De Mulder

Eddy Vandenbroecke

 

ORPADT dankt zijn sponsors