NBVN – ORPADT – DTV organiseren de 13e VLAAMSE NEFROLOGIEDAG

Kidney Health for Everybody Everywhere

Dinsdag 12 maart 2019
Congrescentrum DE MONTIL – Moortelstraat 8 – 1790 Essene – Affligem

Klik hier voor het programma VND 2019


ORPADT Opleidingsprogramma 2019

12 maart 2019: 13de Vlaamse Nefrologiedag in samenwerking met NBVN, De Montil Affligem

9 mei 2019: avondsymposium, De Montil Affligem

13 juni 2019: Meeting voor Hoofdverpleegkundigen en Leidinggevenden, Brasserie Canal Vilvoorde

21 november 2019: Avondsymposium, locatie tussen Leuven en Hasselt

28-29 november 2019: Basiscursus dialyse (hemo- en peritoneale dialyse)
Hernieuwing lidmaatschap ORPADT werkjaar 2019

Vergeet je lidmaatschap niet te vernieuwen!

Door lidmaatschap zijn de vormingsmomenten gratis of aan fel gereduceerde prijs. Via ORPADT lidmaatschap wordt u automatisch lid van de Algemene Unie van Verpleegkundigen in België die de belangen van verpleegkundigen behartigt op regionaal en federaal vlak. Als lid ontvangt u ook onze nieuwe digitale nieuwsbrief die dit jaar zal gelanceerd worden.

U kan lid worden of uw lidmaatschap verlengen door 30 euro over te schrijven op het rekeningnummer BE90001297407332 met als mededeling “lidgeld 2019”

 

 

 

Leden Dagelijks Bestuur

Stefaan Claus, voorzitter

Mieke Dermaux, ondervoorzitter

Stefaan Maddens, secretaris

Sandra Vervynckt, penningmeester

Bert Van de Wijngaert, lid

Danny Droessaert, lid

Sabine Verniest, lid

Vera Kovacic, lid

Katia Ghysels, lid

Nico Van Paesschen, lid

 

Leden Algemene Vergadering

Marijke Colla

Klara Van den Ende

Nele Palsterman

Sigrid Desmet-Vandamme

Philippe Duym

Johan De Mulder

Eddy Vandenbroeck

 

Presentatie Avondsymposium 15 november 2018

klare taal

Klare Taal, Annelie Willems

Presentatie Meeting Leidinggevenden 8 november 2018

De Hoofdverpleegkundige auteur Marc Verschueren

De hoofdverpleegkundige inspirator voor kwaliteitsvolle zorg
Agenda 2018

12 maart 2019: 13de Vlaamse Nefrologiedag in samenwerking met NBVN, De Montil Affligem

9 mei 2019: avondsymposium, De Montil Affligem

13 juni 2019: Meeting voor Hoofdverpleegkundigen en Leidinggevenden, Brasserie Canal Vilvoorde

21 november 2019: Avondsymposium, locatie tussen Leuven en Hasselt

28-29 november 2019: Basiscursus dialyse (hemo- en peritoneale dialyse)


 

ORPADT leden

ORPADT dankt zijn sponsors