Het ORPADT bestuur biedt je op donderdag 2 juni om 15u30 een gevarieerd programma aan rond thuisdialyse
met als titel:

PD/HD@Home.be     “Wat je zelf doet, doe je meestal beter”

16u:

“Oost West Thuis Best”!?! Klinische resultaten van thuisdialyse en strategieën om thuisdialyse te bevorderen. Dokter Karlien François, nefroloog UZ Brussel

“Verpleegkundige rol bij opleiding en opvolging in PD en HHD: van predialyse tot transplantatie”. Mevrouw Karen Heijmans, dialyseverpleegkundige UZ Leuven

“Psycho-sociale implicaties van thuisbehandeling”. Mevrouw Carine De Smet, sociaal werker UZ Antwerpen

Lancering nieuwe ORPADT website. Nico Van Paesschen, hoofdverpleegkundige UZ Brussel

18u30

Receptie

lees meer