Beste leden,

Toen de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 2020 nomineerde als “Jaar van de verpleegkundigen en vroedvrouwen” konden ze niet vermoeden dat onze maatschappelijke rol in dat specifieke jaar zo belangrijk zou zijn. Samen, met alle gezondheidswerkers, hebben we in moeilijke omstandigheden onze professionaliteit getoond in de strijd tegen het weerbarstige virus COVID-19. Het ORPADT-bestuur wil u daarom van harte danken en zijn grote appreciatie uitdrukken.

Door de pandemie werden al onze geplande activiteiten geschrapt. Daarom heeft het ORPADT-bestuur besloten dat alle gestorte lid- en sponsorgelden 2020 (van leden, ereleden en industrie) ook gelden voor 2021. Dus dit jaar wordt er géén lidgeld gevraagd: iedereen zal aan ledentarief kunnen participeren aan onze activiteiten.

Dit jaar wordt een overgangsperiode met beperkte activiteit. Omdat we hopen dat alle verpleegkundigen in het vroege voorjaar de mogelijkheid zullen krijgen om gevaccineerd te worden, hebben we onze eerste activiteit gepland in juni. De komende weken zullen we meer gedetailleerde informatie geven over de activiteiten 2021. We geven u alvast enkele data door om rekening mee te houden bij het opmaken van een jaarplan:

  • Basiscursus “DIALYSE voor verpleegkundigen”: 3 – 4 juni in zaal De Montil, Affligem
  • Permanente Vorming (= cursus Nefrologie voor verpleegkundigen) start op 18/11/2021 in Hogeschool Odissee, Aalst.

Voor het organiseren van een herfst-symposium en een meeting voor leidinggevenden is het wachten op richtlijnen van de overheid. Het symposium naar aanleiding van “ORPADT 50 jaar” wordt verdaagd naar het voorjaar 2022.

Het ORPADT-bestuur wenst u een snelle terugkeer naar een normaal werkpatroon. Laten we daar een goede gezondheid en veel vreugde voor u en uw dierbaren aan toevoegen.

Voor het ORPADT-bestuur

Stefaan Claus
Voorzitter

BAXTER – FRESENIUS MC – MEDICOLE – NIPRO – VIFOR PHARMA