Beste Leden,

De voorbije vijf weken hebben de nefrologische centra in nooit geziene omstandigheden gewerkt. In enkele dagen tijd hebben jullie dialysecentra moeten ombouwen tot veilige werk- en behandelzones.
Het ORPADT bestuur wil via deze weg zijn grote appreciatie uitdrukken aan alle mensen werkzaam in de Vlaamse centra.

De uitzonderlijke situatie is nog niet voorbij en daarom heeft het bestuur enkele wijzigingen doorgevoerd in het jaarprogramma 2020:

  • Avondsymposium 28 mei 2020 wordt geannuleerd
  • Meeting Leidinggevenden 11 juni 2020 wordt geannuleerd
  • De start van de “Permanente Vorming Nefrologische Verpleging 2020 wordt verdaagd naar januari 2021. Verdere communicatie hieromtrent volgt
  • Avondsymposium 26 november en de basiscursus van 3 en 4 december 2020 gaan, tot tegenbericht, door zoals gepland
  • De Bestuursploeg heeft tevens unaniem beslist dat de lidgelden betaald op datum van 12/03/2020 ook voor volgend jaar zullen gelden. Dus leden die hun lidgeld voor die datum gestort hebben, worden automatisch lid volgend jaar.

 

Er is licht aan het eind van de tunnel. Maar laat ons hopen dat het niet de lichten zijn van de volgende trein die in de vorm van een tweede Covid-golf op ons komt gestormd.

Nog veel moed en gezondheid,

Namens het ORPADT bestuur,

Stefaan Claus, Voorzitter