Sinds begin dit jaar is ORPADT steunend lid van de vzw Patient Empowerment. Dit is een patiëntenvereniging maar niet in de klassieke zin van het woord. Ze richt zich niet enkel tot de patiënten maar ook tot de zorgverlener. Een betere gezondheidszorg maak je immers samen. De vzw promoot de principes van Patient Empowerment. Een van de baisprincipes is dat de relatie patiënt-zorgverlener een gelijkwaardige relatie hoort te zijn. De vzw richt zich uiteraard tot iedereen die in de zorg actief is: zowel zorgverleners, patiëntenverenigingen, medewerkers binnen zorgorganisaties, directies van zorgorganisaties, politieke verantwoordelijken, overheidsfunctionarissen, mutualiteiten, media, en vele andere. Daarom vinden wij het belangrijk om vanuit onze qorganisatie het principe van Patient Empowerment niet alleen te ondersteunen maar hier ook mee vorm aan te geven.

Edgard Eeckman, de voorzitter van de vzw Patient Empowerment heeft een artikel geschreven om te publiceren op onze website. Je kan dit artikel integraal lezen via onderstaande link. Veel leesplezier!

Patient empowerment als grondslag voor gelijkwaardigheid