Beste Leden,

Zaterdag 19/10 werd op de algemene vergadering beslist om de algemene vergadering van ORPADT verder uit te breiden: met unanimiteit werden Ann Van Haverbeke (AZ Sint-Jan Brugge) en Tine Verheyden (ZOL) hartelijk verwelkomd.

Samen met de recente eerdere uitbreiding met Sigrid De Smet-Van Damme (AZ Glorieux), Klara Van den Hende (UZA), Marijke Colla (Jessa), Eddy Vandenbroeck (UZ Brussel) betekent dit een forse versterking van uw beroepsvereniging.

 Ook de activiteiten + data voor volgend jaar werden vastgelegd :

De Vlaamse Nefrologiedag is gepland op 17/3,  het voorjaarssymposium op 28/5, het najaarssymposium op 26/11.

De permanente vorming 2020-2021 zal ergens starten in oktober 2020. De basiscursus is voorzien op 3 en 4 december.

De jaarlijkse meeting van de leidinggevenden gaat door op 11/06.

 Ondertussen investeren we verder in de relaties met onze verwante organisaties NBVN (de vlaamse nefrologen), DTV (de dialysetechnici) en de industriële partners.

 We hopen op jullie blijvende interesse. Tot binnenkort!