FORUM – overzicht jaargangen

De inhoud van het tijdschrift is online 1 jaar na publicatie.

FORUM 2015 – nummer 1
FORUM 2015 – nummer 2

J14-N01-A01 : ORPADT ENQUETE RESULTATEN – Werkgroep Orpadt Enquête

J14-N02-A01 : MALNUTRITIE – Anneliese Vercauteren

J14-N02-A02 : INTEGRALE ZORGVERLENING VOOR DE CHRONISCHE ZIEKE – Jolien Aerts, Nancy Brocken

J14-N02-A03 : DE GERIARTRISCHE PATIËNT EN SOCIALE HULPVERLENING:EEN NOODZAKELIJKE ‘MATCH’
– Lieve Allaer, Denise Verheyden, Diane Hermans, Marleen Van Humbeeck

J14-N02-A04 : PREDIALYSE: HET BELANG VAN EEN BEWUSTE KEUZE – Peter Strumane

J14-N02-A05 : PREDIALYSE IN BEWEGING – Roos Geurts

FORUM 2014 – nummer 1 – enquête
FORUM 2014 – nummer 2
FORUM 2014 – nummer 3

J13-N01-A01 : VOLUMESTATUS – Clement Dequidt, Carina Simons

J13-N01-A02 : BEPALEN VAN HET OPTIMAAL GEWICHT WELKE TECHNIEKEN KUNNEN ONS HELPEN ? – Gert Meeuws

J13-N01-A03 : WIE START ER MET DIALYSE ? DE NIEUWE DIALYSEPATIËNT – Johan De Meester

J13-N01-A04 : PREVENTIE ALS PANACEE, OOK IN DE NEFROLOGIE ? – Wim Lemahieu

J13-N01-A05 : DIAPALLIATIE: OXYMORON, LAPSUS OF NIEUW PARADIGMA ? – Bart De Moor

J13-N01-A01 : VOLUMESTATUS – Clement Dequidt, Carina Simons

J13-N01-A02 : BEPALEN VAN HET OPTIMAAL GEWICHT

J13-N02-A01 : DEPRESSIE BIJ CHRONISCHE PATIËNTEN – Stefanie De Middelaer

J13-N02-A02 : BEHOEFTE AAN PALLIATIEVEN ZORG – BIJ HEMODIALYSEPATIËNTEN – Els Coene, Erik Onsia, Bart Van Den Eynden

J13-N02-A03 : THUISHEMODIALYSE : EEN INTRODUCTIE – Ingrid Vlaeminck, Marc Bogaert, Denise Vijt

J13-N02-A04 : KENNEN ALS MENS, BEHANDELEN ALS NAASTE – Hester Gerritsen, Gerda De Vaan

J13-N02-A05 : VITAMINE D BEHANDELING EN MORTALITEIT BIJ CHRONISCHE NIERZIEKTE – Henriëtte Noordhoek

FORUM 2013 – nummer 1
FORUM 2013 – nummer 2

J12-N01-A01 : LEVENDE DONOR NIERTRANSPLANTATIE IN BELGIË ANNO 2012
! Marc Helbert

J12-N01-A02 : MULTIPLE MYELOOM
! Ilse Meyers

J12-N01-A03 : DE VOORDELEN VAN PREDIALYSE
EEN TOETSING AAN DE PRAKTIJK
! Edith Vermeiren

J12-N02-A01 : ENCAPSULATING PERITONEAL SCLEROSIS
EEN INGEKAPSELDE DIAGNOSE
! Meelad Habib, Mario Korte

J12-N02-A02 : OMGEKEERD AANSLUITEN VAN DUBBEL-LUMEN KATHETER
INVLOED OP DIALYSE-EFFICIËNTIE ?
! Wesley Dehenau

J12-N02-A03 : SYNDROOM VAN ALPORT
! Erika Geusens

FORUM 2012

J11-N01-A01 : VOETSCREENING
! Evy Auwerx

J11-N01-A02 : VOEDING NA EEN NIERTRANSPLANTATIE
! Bjorn Meirschman

J11-N01-A03 : WEARABLE ARTIFICAL KIDNEYS,
VERRE TOEKOMST OF NADERENDE WERKELIJKHEID?
! Clement Dequidt

J11-N01-A04 : ZORGVERLENING IN EEN HOOGTECHNOLOGISCHE SETTING,
EEN ZOEKTOCHT NAAR EVENWICHT?
! Guy Van Gompel

J11-N01-A05 : DE ZON EN DE HUID:
THE GOOD, THE BAD AND THE UGLY
! Sven Lanssens

J11-N01-A06 : FEEDBACK VAATSYMPOSIUM MAASTRICHT
! Paul Van Malderen

J11-N02-A01 : SPORT TIJDENS DIALYSE
! Floris Bockstael

J11-N02-A02 : VAN ELKAAR LEREN : SYMPOSIUM MAASTRICHT 2011
! Paul Van Malderen

J11-N02-A03 : MEER NIERFUNCTIEVERVANGENDE THERAPIE IN VLAANDEREN DAN IN NEDELAND
! Annemieke Visser

J11-N02-A04 : ACUTE UILOOPPROBLEMEN BIJ PERITONEALE DIALYSE
! Annelies Lagache

J10-N01-A01 : HEPATITIS B EN C OP DE DIALYSE
! Greta Verhoeven

J10-N01-A02 : DEPRESSIE BIJ HEMODIALYSEPATIËNTEN IN HET UZ LEUVEN
! Stéphanie Van de Walle

J10-N01-A03 : NACHTELIJKE HEMODIALYSE: EEN CENTRUMSTUDIE
! Heike Govaert

J10-N01-A04 : DE BRACHIO-BASILAIRE ARTERIO-VENEUZE FISTEL
! F.P. Dix, Y. Kahn, H. Al-Khaffaf (vertaald door N. Bonaparte)

J10-N02-A01 : IMPACT VAN DE GESTRUCTUREERDE EDUCATIE VAN DE PATIËNT
OP DE PROGRESSIE VAN CHRONISCH NIERFALEN
! Caroline Van Daele

J10-N02-A02 : DE ZIEKTE VAN ANDERSON-FABRY
! Gert De Schoenmakere, Wim Terryn

J10-N02-A03 : VIJF JAAR CAD WERKING EN VAKANTIEDIALYSES AAN DE WESTKUST
! Bert Bogaert

J10-N02-A04 : EPIDEMIOLOGIE EN PATHOFYSIOLOGIE VAN DIABETISCHE NEFROPATHIE
! B.H.R. Wolffenbuttel

J09-N01-A01 : NIEUWE HYPERTENSIE STUDIES
! Prof. dr Robert Lins

J09-N01-A02 : HET ZOUT OP DE PATATTEN
! Nathalie Logghe

J09-N01-A03 : DE DIALYSEFAKTUUR : OORZAAK VAN HOGE BLOEDDRUK?
! Cathy Zegres – Denise Verheyden

J09-N01-A04 : 20 JAAR BIOSYNTHETISCH GROEIHORMOON VOOR NIERPATIËNTEN
! Prof. dr. Wim Proesmans – Dr. Maria Van Dyck

J09-N02-A01 : DE RENAL DISASTER RELIEF TASK FORCE
! Sonia Nicolaus

J09-N02-A02 : PIJNBELEVING EN ANGSTPROBLEMATIEK BIJ HET AANPRIKKEN VAN EEN AV-FISTEL
! Sofie Segers

J09-N02-A03 : TWEE BEVALLINGEN BIJ EEN DIALYSEPATIËNTE MET LUPUS
! Martine Casier

J09-N02-A04 : HEPATITIS B, EEN BLOODBORNE VIRUS: IMPLICATIES VOOR DE DIALYSEAFDELING
! Petra Iven

J08-N01-A01 : VLAAMSE ORPADT ENQUÊTE RESULTATEN 2006
! Werkgroep Registratie

J08-N02-A01 : ENQUÊTE MRSA INFECTIEPREVENTIEMAATREGELEN
IN VLAAMSE DIALYSECENTRA
! Gert Adriaenssen

J08-N02-A02 : DE ZIEKTE VAN WEGENER
! Ruth Voortmans

J08-N02-A03 : BUTTON HOLE
! Ilvy Boels

J08-N02-A04 : ALLOCATIE VAN POST-MORTALE DONORNIEREN
BINNEN EUROTRANSPLANT
! Bennie Amerijckxi

08-N03-A01 : VERSTORINGEN VAN DE CALCIUM-FOSFAAT HUISHOUDING
BIJ DIALYSEPATIËNTEN IN NEDERLAND
! Marlies Noordzij – Els Boeschoten

J08-N03-A02 : WACHT EENS EVEN …
REGISTRATIE VAN WACHTDIENSTOPROEPEN OP EEN PD AFDELING
! Clement Dequidt

J08-N03-A03 : ALBUMINURIE BEHANDELEN
! Dr. Johan Verbanck

J08-N03-A04 : TWEE BLOEDDRUKVERLAGENDE MEDICATIEGROEPEN
HOE WERKEN ZE? WELKE GUNSTIGE EFFECTEN HEBBEN ZE?
! Dr. Johan Verbanck

J08-N03-A05 : HET BELANG VAN CORRECTE MEDICATIE-INNAME
NA TRANSPLANTATIE
! Dr. Fabienne Dobbels

J07-N01-A01 : ARTERIËLE STIJFHEID
! Kristof Larnout

J07-N01-A02 : LEVEN DOORGEVEN
PRELEVATIEPROCEDURE BIJ ‘NON-HEARTBEATING DONOREN’
! Stijn Tack

J07-N01-A03 : DE ZIEKTE VAN FABRY
EEN BEKNOPT OVERZICHT
! Inge De Knop

J07-N01-A04 : EEN GESTRUCTUREERD MULTIDISCIPLINAIR PREDIALYSE ZORGPROGRAMMA
VOOR PATIËNTEN MET TERMINAAL NIERFALEN
! Katrien Dierickx

J07-N02-A01 : HOE KAN MEN ALS VERPLEEGKUNDIGE OP EEN GOEDE MANIER
OMGAAN MET EEN DEMENTE PERSOON OP HEMODIALYSE
! Nathalie Nuyttens

J07-N02-A02 : HEPATITIS C
! Bart De Winne

J07-N02-A03 : LEVENDE DONATIE NIERTRANSPLANTATIE
! Isabelle Colson

J07-N02-A04 : CYTOMEGALIEVIRUS
! Karlien Verhelst

J07-N03-A01 : DE SYSTEEMZIEKTE LUPUS ERYTHEMATOSUS (SLE)
EEN HARDNEKKIGE WERELD …
! Marina Van Hoorebeke

J07-N03-A02 : ‘PHYSISIAN ASSISTANT’ BINNEN EEN DIENST NEFROLOGIE
EEN ZINVOL TOEKONSTPERSPECTIEF?
! Kristien Bammens

J07-N03-A03 : Ig A NEFROPATIE : DE ZIEKTE VAN BERGER
! An Van Holsbeeck

J07-N03-A04 : EEN BEROEPSLEVEN NAAST DIALYSE
! Nathalie Willems

J06-N01-A01 : PREVENTIE VAN DE DIABETISCHE VOET OP HEMODIALYSE
! Rita Kellens

J06-N01-A02 : ZORGENPLAN OP DIALYSE
INTEGRATIE VAN PALLIATIEVE EIGENSCHAPPEN
! Kelly Schepers

J06-N01-A03 : HET GOODPASTURE SYNDROOM
! Kim Symkens

J06-N01-A04 : XENOTRANSPLANTATIE
WAARHEID? OF WAANZIN?
! Tiny Van De Velde

J06-N01-A05 : FISTELBEWAKING
RECIRCULATIE EN FLOW METING
! Rita Deceuninck

J06-N02-A01 : PERITONEALE DIALYSE
WAAR STAAN WE EN WAAR GAAN WE HEEN?
! Prof. dr. Wim Van Biesen

J06-N02-A02 : PD ALS EERSTE BEHANDELVORM
! Watske Smit

J06-N02-A03 : WAAROM PD GESCHIKT IS VOOR OUDERE PATIËNTEN
! Richard Kooiman

J06-N02-A04 : PERITONEALE DIALYSE DOOR RUSTHUIS- EN THUISVERPLEEGKUNDIGEN
EEN STUDIE IN MIDDEN WEST-VLAANDEREN
! Dr. Johan Verbanck, Geert Lemey

J06-N02-A05 : LEEFTIJD ALS RISICOFACTOR BIJ PERITONEALE DIALYSE BEHANDELING
! Clement Dequidt

J06-N03-A01 : HOE OMGAAN MET MRSA OP ONZE AFDELINGEN?
INTERACTIEVE WORKSHOP MAART 2006
! Gert Adriaenssen, Frank Van Laer, Linda Van Brussel

J06-N03-A02 : HOE KUNNEN WE DE TOENAME VAN DIALYSEPATIËNTEN
ALS GEVOLG VAN METABOOL SYNDROOM MAXIMAAL VOORKOMEN?
! Dr. Johan Verbanck

J06-N03-A03 : BLINDE INSERTIETECHNIEK VOOR HET PLAATSEN
VAN PERITONEALE DIALYSEKATHETERS
! Clement Dequidt

J06-N03-A04 : AARDBEVING IN PAKISTAN
! Roland Van Dam, Karen Roels, Peter Stockman, Hilde Leers

J06-N03-A05 : NACHTDIALYSE EN LEVENSKWALITEIT
! Ilse Claeys

J05-N01-A01 : HET SCREENEN VAN PATIËNTEN VOOR EEN NIERTRANSPLANTATIE
LITERATUURONDERZOEK 1990 – 2003
! Sabine Verniest, Hans Vlaminck

J05-N01-A02 : LEVENDE DONATIE
! Marleen De Jaeger

J05-N01-A03 : ZELFZORG NA DE TRANSPLANTATIE
HET BEGINT AL OP DE DIALYSEAFDELING
! Clement Dequidt

J05-N01-A04 : STRESSOREN BIJ DE PARTNERS VAN TRANSPLANTATIEPATIËNTEN
IN DE POST-TRANSPLANTPERIODE
! Annemie Kloeck, Christa De Baere, Dirk Selva, Kathleen Remans

J05-N01-A05 : VOORDRACHTEN OMTRENT NIERTRANSPLANTATIE
EDTNA/ERCA SYMPOSIUM IN GENEVE 2004
! Bram Vlaeminck

J05-N02-A01 : DIALYSE-EFFICIËNTIE / ROUTINE OF PROTOCOL?
! Paul Van Malderen

J05-N02-A02 : ORPADT WORKSHOP – THERAPIETROUW
! Stefaan Maddens

J05-N02-A03 : MONITORING VAN VITALE PARAMETERS IN HEMODIALYSE
EVALUATIE VAN EEN PATIËNT MONITOR MET HASTE FUNCTIE
! Gert Adriaenssen

J05-N02-A04 : LEVENSKWALITEIT
DAGDIALYSE VERSUS NACHTDIALYSE
! Mireille Vandaele

J05-N02-A05 : TUBEREUZE SCLEROSE
DE ZIEKTE VAN BOURNEVILLE – PRINGLE
! Gert Adriaenssen

Jaargang 5 nummer 3 betreft een speciaal nummer over de resultaten
van de bevraging door EDTNA omtrent de zorgpraktijk in Vlaanderen

J05-N02-A01 : EUROPEAN PRACTICE DATABASE : VLAANDEREN 2003-2004

J04-N01-A01 : OPVOLGING EN BEHANDELING VAN PATIËNTEN MET CHRONISCH NIERFALEN
DE VRAAG NAAR EEN CONVENTIE LAAT ZICH DUIDELIJK VOELEN
! Krista Bosteels

J04-N01-A02 : ZWANGERSCHAP EN NIERFUNCTIEVERVANGENDE THERAPIE
EEN EVIDENTIE? EEN RISICO?
! Miranda Van Hullebush

J04-N01-A03 : TROMBOTISCHE TROMBOCYTOPENISCHE PURPURA
EN HEMOLYTISCH UREMISCH SYNDROOM
! Sofie Kindts

J04-N01-A04 : WACHTEN OP EEN NIERTRANSPLANTATIE – DEEL 3
! Johan De Meester

J04-N02-A01 : PALLIATIEVE NEFROLOGISCHE ZORG
! Lut De Ruyck

J04-N02-A02 : ETHIEK OP DE HEMODIALYSEAFDELING
! Tiny Van Wonterghem

J04-N02-A03 : CONSTIPATIE BIJ HEMODIALYSEPATIËNTEN
! Ria Molemans

J04-N02-A04 : ZWANGERSCHAP NA TRANSPLANTATIE
! Virginie Rubato

J04-N03-A01 : DIABETES EN WONDZORG : INVULLING OP DE WERKVLOER
! Gert Adriaenssen

J04-N03-A02 : PERITONEAAL DIALYSE : OPLEIDING EN FOLLOW-UP
! Ingeborg De Leenheer

J04-N03-A03 : PREDIALYSE BEGELEIDING : HOE STRUCTUREREN?
! Paul Van Malderen

J04-N03-A04 : ETHIEK
! Stefaan Maddens

J03-N01-A01 : DE ZWANGERE VERPLEEGKUNDIGE OP DE DIALYSE-AFDELING
EEN CONTRADICTIO IN TERMINIS?
! Gert Adriaenssen

J03-N01-A02 : HEMODYNAMICA EN HEMODIALYSE
! Erik Onsia

J03-N01-A03 : JEAN-PIERRE VAN WAELEGHEM
ORPADT VOORZITTER 1971 TOT 2002
! Paul Van Malderen

J03-N01-A04 : PATIËNTENBEGELEIDING EN EDUCATIE
! Hans Vlaminck

J03-N02-A01 : CHEMISCHE MONITORING
THEORIE VERSUS PRAKTIJK
! Johan De Mulder

J03-N02-A02 : CONVENTIE CHRONISCHE NIERINSUFFICIËNTIE
! Jan Momballyu

J03-N02-A03 : RHABDOMYOLYSE
! Johan Valckx

J03-N02-A04 : VERPLEEGKUNDIGE ASPECTEN ROND HET CONCEPT ‘INTEGRATED CARE’
! Denise Vijt

J03-N02-A05 : WACHTEN OP EEN NIERTRANSPLANTATIE – DEEL 1
! Johan De Meester

J03-N03-A01 : COMMUNICATIE: “IEDER ZIJN WAARHEID”
INTERACTIEVE SESSIE ALDEN BIESEN (2003)
! Stefaan Maddens

J03-N03-A02 : ANTICOAGULATIEMOGELIJKHEDEN BIJ HEMODIALYSEPATIËNTEN
INTERACTIEVE SESSIE ALDEN BIESEN (2003)
! Jean-Yves De Vos en Karin Van Cleemput

J03-N03-A03 : KATHETERZORG IN DE HEMODIALYSE
INTERACTIEVE SESSIE ALDEN BIESEN (2003)
! Roland Van Dam

J03-N03-A04 : KATHETERLOCKING
INTERACTIEVE SESSIE ALDEN BIESEN (2003)
! Roland Van Dam

J03-N03-A05 : DIABETES
INTERACTIEVE SESSIE ALDEN BIESEN (2003)
! Hans Vlaminck

J03-N03-A06 : PREDIALYSE BEGELEIDING IN BELGIË
INTERACTIEVE SESSIE ALDEN BIESEN (2003)
! Tony Goovaerts

J03-N03-A07 : HEMODIALYSESTRATEGIEËN
INTERACTIEVE SESSIE ALDEN BIESEN (2003)
! Eddy De Clercq, Johan De Mulder, Danny Droessaert

J03-N03-A08 : WACHTEN OP EEN NIERTRANSPLANTATIE – DEEL 2
! Johan De Meester

Citraat anticoagulatie bij hemodialysepatiënten – een vernieuwde techniek Dialyse Technici Vereninging vzw Leven met vochtbeperking: een moeilijke opdracht Rol van de dialyseverpleegkundige in de patiëntenvoorlichting

Inhoud van Forum jaargang 2 nummer 1

J02-N01-A01: SOCIALE DIENST OP EEN DIALYSEAFDELING
EEN EVOLUTIESCHETS VAN ONGEVEER 20 JAAR
! Denise Verheyden

J02-N01-A02 : CITRAAT ANTICOAGULATIE BIJ HEMODIALYSEPATIËNTEN
EEN VERNIEUWDE TECHNIEK
! Louis Kesters, Walter Vandenbrempt

J02-N01-A03 : DIALYSE TECHNICI VERENIGING vzw
! Luc Vonckx

J02-N01-A04 : LEVEN MET VOCHTBEPERKING
EEN MOEILIJKE OPDRACHT
! Isabelle Dewettinck

J02-N01-A05 : ROL VAN DE DIALYSEVERPLEEGKUNDIGE
IN DE PATIËNTENVOORLICHTING
! Jo Engelen

J02-N02-A01: ETHISCHE VRAAGSTUKKEN IN DE HEMODIALYSE
! Annelore De Winter

J02-N02-A02 : GROETEN UIT JAPAN…
EEN UPDATE OVER VOEDING BIJ HEMODIALYSEPATIËNTEN
! Mia Van Pottelberghe

J02-N02-A03 : HEMODIALYSE THUIS
OPNIEUW INTERESSE VOOR EEN OUDE TECHNIEK!
! Tony Goovaerts

J02-N02-A04 : IMMUNOLOGIE
! Frank Van Gelder

J02-N02-A05 : PRURITUS
! Linda Rottiers

J01-N01-A01: DE ALLOCHTONE DIALYSEPATIËNT
! Heidi Baeten

J01-N01-A02: NACHTDIALYSE
! Hilde Dielkens

J01-N01-A03: HET VAATACCESS BIJ HEMODIALYSEPATIËNTEN
VERPLEEGKUNDIGE HYGIËNISCHE ZORGEN
! Jean Pierre Van Waeleghem; Monique Elseviers

J01-N01-A04: HET METEN VAN THERAPIEONTROUW
BIJ PERITONEAAL DIALYSE PATIËNTEN
! Hans Vlaminck

J01-N01-A05: NIET VAN TOEPASSING
SEKSUALITEIT BIJ DIALYSEPATIËNTEN, EEN VERPLEEGKUNDIG TABOE?
! Ans Van Schoubroeck

J01-N02-A01 : MANAGEMENT VAN HEMODIAFILTRATIE ON-LINE
! Griet Van Leuven

J01-N02-A02 : DE MACHINES VAN WILLEM KOLFF
! Arjen Rienks

J01-N02-A03 : LATEXALLERGIE
EEN TOENEMEND PROBLEEM VOOR ZIEKENHUISWERKERS
! Danny Droesaert

J01-N02-A04 : ORGAANDONATIE
JURIDISCHE EN ORGANISATORISCHE ASPECTEN
! Gerda Van Beeumen

THEMAINDEX

Thema’s worden alfabetisch weergegeven. Een artikel kan onder verschillende thema’s voorkomen.
Adequacy
Dialyse efficiëntie – Routine of Protocol – Van Malderen Paul (J05-N02-A01)

Omgekeerd aansluiten dubbel-lumen katheter – Dehenau Wesley (J12-N02-A02) 

Anticoagulatie
Citraat anticoagulatie bij hemodialysepatiënten – een vernieuwde techniek – Kesters Louis (J02-N01-A02)

Anticoagulatiemogelijkheden bij hemodialysepatiënten – De Vos Jean-Yves, Van Cleemput Kathleen (J03-N03-A02)

Apparatuur
Diabetes
Diabetes – Vlaminck Hans (J03-N03-A05) 

Diabetes en wondzorg – invulling op de werkvloer –  Adriaenssen Gert (J04-N03-A01) 

Preventie van de diabetische voet op hemodialyse – Kellens Rita (J06-N01-A01) 

Epidemiologie en pathofysiologie van de diabetische nefropathie – Wolffenbuttel B.H.R. (J10-N02-A04) 

Voetscreening – Auwerx Evy (J11-N01-A01)

Dialysegeschiedenis
De machines van Willem Kolff – Rienks Arjen (J01-N02-A02)

Sociale dienst op een dialyseafdeling – een evolutieschets van ongeveer 20 jaar – Verheyden Denise (J02-N01-A01)

Jean-Pierre Van Waeleghem – Orpadt voorzitter 1971 – 2002 – Van Malderen Paul (J03-N01-A03)

Hemodialysestrategieën – De Clercq Eddy, De Mulder Johan, Droessaert Danny (J03-N03-A07)

Ethiek
Ethische vraagstukken in de hemodialyse – De Winter Annelore (J02-N02-A01)

Palliatieve nefrologische zorg – De Ruyck Lut (J04-N02-A01) 

Ethiek op de hemodialyseafdeling – Van Wonterghem Tiny (J04-N02-A02)

Ethiek – Maddens Stefaan (J04-N03-A04) 

Zorgenplan op dialyse, integratie van palliatieve eigenschappen – Schepers Kelly (J06-N01-A02)

Hemodialyse
Nachtdialyse – Dielkens Hilde (J01-N01-A02)

Management van hemodiafiltratie on-line – Van Leuven Griet (J01-N02-A01)

Citraat anticoagulatie bij hemodialysepatiënten – een vernieuwde techniek – Louis Kesters, Vandenbrempt Walter (J02-N01-A02)

Hemodialyse thuis – opnieuw interesse voor een oude techniek – Goovaerts Tony (J02-N02-A03)

Hemodynamica en hemodialyse – Onsia Erik (J03-N01-A02)

Dialyse Technici Vereniging – Vonckx Luc (J02-N01-A03)

Chemische monitoring – theorie versus praktijk – De Mulder Johan (J03-N02-A01)

Dialyse efficiëntie – Routine of Protocol – Van Malderen Paul (J05-N02-A01) 

Monitoring van vitale parameters in hemodialyse – Adriaenssen Gert (J05-N02-A03) 

Fistelbewaking – Recirculatie en flowmeting – Deceuninck Rita (J06-N01-A05)

Button Hole – Boels Ilvy – (J08-N02-A03) 

Pijnbeleving en angsproblematiek bij het aanprikken van een AV-Fistel – Segers Sofie (J09-N02-A02) 

Nachtelijke hemodialyse – een centrumstudie – Govaert Heike (J10-N01-A03) 

Vijf jaar CAD werking en vakantiedialyses aan de westkust – Bogaert Bert (J10-N02-A03)

Omgekeerd aansluiten dubbel-lumen katheter – Dehenau Wesley (J12-N02-A02) 

Hemodiafiltratie
Management van hemodiafiltratie on-line – Van Leuven Griet (J01-N02-A01)
Hypertensie
Integrated Care
Katheterzorg
Katheterzorg in de hemodialyse – Van Dam Roland (J03-N03-A03) 

Katheterlocking – Van Dam Roland (J03-N03-A04) 

 

Kindernefrologie
20 jaar biosynthetisch groeihormoon voor nierpatiënten – Proesmans Wim, Van Dyck Maria(J09-N01-A04)
Leeftijd
Levenskwaliteit
MRSA
Hoe omgaan met MRSA op onze afdelingen – Adriaenssen Gert, Van Laer Frank, Van Brussel Linda (J06-N03-A01) 

Enquête MRSA infectiepreventiemaatregelen in Vlaamse dialysecentra – Adriaessen Gert (J08-N02-A01)

Multicultureel
De allochtone patiënt – Baeten Heidi (J01-N01-A01)
Nachtelijke hemodialyse
Nachtdialyse – Dielkens Hilde (J01-N01-A02)

Levenskwaliteit – Dagdialyse versus Nachtdialyse – Vandaele Mireille (J05-N02-A04) 

Nachtdialyse en levenskwaliteit – Claeys Ilse (J06-N03-A05) 

Nachtelijke hemodialyse – een centrumstudie – Govaert Heike (J10-N01-A03)

Orpadt
Palliatieve zorg
Palliatieve nefrologische zorg – De Ruyck Lut (J04-N02-A01) 

Zorgenplan op dialyse, integratie van palliatieve eigenschappen – Schepers Kelly (J06-N01-A02)

Pathologie
Latexallergie – een toenemend probleem voor ziekenhuiswerkers – Droessaert Danny (J01-N02-A03)

Pruritus – Rottiers Linda (J02-N02-A05)

Rhabdomyolyse – Valckx Johan (J03-N02-A03)

Trombocytische trombocytopenische purpura en hemolytisch uremisch syndroom – Kindts Sofie (J04-N01-A03)

Constipatie bij hemodialysepatiënten – Molemans Ria (J04-N02-A03) 

Tubereuze Sclerose: De Ziekte van Bourneville-Pringle – Adriaenssen Gert (J05-N02-A05) 

Het Goodpasture syndroom – Symkens Kim (J06-N01-A03) 

Arteriële stijfheid – Larnout Kristof (J07-N01-A01) 

De Ziekte van Fabry – Een beknopt overzicht – De Knop Inge (J07-N01-A03) 

Hepatitis C – Bart De Winne (J07-N02-A02) 

Cytomegalievirus – Karlien Verhelst (J07-N02-A04) 

Ig A Nefropathie – De ziekte van Berger – Van Holsbeeck An (J07-N03-A03) 

De Systeemziekte Lupus Erythematosus (SLE) – Van Hoorebeke Marina (J07-N03-A01) 

Ziekte van Wegener – Voortmans Ruth (J08-N02-A02)

Albuminurie behandelen – Verbanck Johan (J08-N03-A03) 

Nieuwe hypertensie studies – Lins Robert (J09-N01-A01) 

Hepatitis B, een bloodborne virus: implicaties voor de dialyseafdeling – Iven Petra (J09-N02-A04) 

Hepatitis B en C op de dialyse – Verhoeven Greta (J10-N01-A01) 

De ziekte van Anderson-Fabry – De Schoenmakere Gert, Terryn Wim (J10-N02-A02)  

Epidemiologie en pathofysiologie van de diabetische nefropathie – Wolffenbuttel B.H.R. (J10-N02-A04) 

De zon en de huid: The good, the bad and the ugly – Lanssens Sven (J11-N01-A05) 

Multiple Myeloom – Meyers Ilse (J12-N01-A02)

Encapsulating peritoneals sclerosis – Habib Meelad, Korte Mario (J12-N02-A01) 

Syndroom van Alport – Geusens Erika (J12-N02-A03) 

Patiënteneducatie
Leven met vochtbeperking – een moeilijke opdracht – Dewettinck Isabelle (J02-N01-A04)

Rol van de dialyseverpleegkundige in de patiëntenvoorlichting – Engelen Jo (J02-N01-A05)

Patiëntenbegeleiding en educatie – Vlaminck Hans (J03-N01-A04)

Communicatie: “Ieder zijn waarheid” – Maddens Stefaan (J03-N03-A01) 

Peritoneaal dialyse – opleiding van patiënten en follow-up – De Leenheer Ingeborg (J04-N03-A02) 

Zelfzorg na niertransplantatie – het begint al op de dialyseafdeling – Dequidt Clement (J05-N01-A03) 

Orpadt workshop – Therapietrouw – Maddens Stefaan (J05-N02-A02) 

Het belang van correcte medicatie-inname na transplantatie – Dobbels Fabienne (J08-N03-A05)

Peritoneale dialyse
Predialyse
Preventie
RDRTF
Aardbeving in Pakistan – Van Dam Roland, Roels Karen, Stockman Peter, Leers Hilde (J06-N03-A04) 

De Renal Disaster Relief Task Force – Nicolaus Sonia (J09-N02-A01)

Seksualiteit
Sociale aspecten
Sociale dienst op een dialyseafdeling – een evolutieschets van ongeveer 20 jaar – Verheyden Denise (J02-N01-A01)

Stressoren bij partners van niertransplantpatiënten in de post-transplant periode – Kloeck Annemie, De Baere Christa, Selva Dirk, Remans Kathleen (J05-N01-A04) 

Een beroepsleven naast dialyse – Willems Nathalie (J07-N03-A04) 

De dialysefaktuur: oorzaak van hoge bloeddruk? – Zegres Cathy, Verheyden Denise (J09-N01-A03)

Thuishemodialyse
Transplantatie
Orgaandonatie – juridische en organisatorische aspecten – Van Beeumen Gerda (J01-N02-A04)

Immunologie – Van Gelder Frank (J02-N02-A04)

Wachten op niertransplantatie – deel 1 – De Meester Johan (J03-N02-A05)

Wachten op niertransplantatie – deel 2 – De Meester Johan (J03-N03-A08) 

Wachten op niertransplantatie – deel 3 – De Meester Johan (J04-N01-A04)

Zwangerschap na transplantatie – Rubattu Virginie (J04-N02-A04)

Het screenen van patiënten voor een niertransplantatie – literatuuronderzoek 1990 – 2003 – Verniest Sabine (J05-N01-A01) 

Levende donatie – De Jaeger Marleen (J05-N01-A02) 

Zelfzorg na niertransplantatie – het begint al op de dialyseafdeling – Dequidt Clement (J05-N01-A03) 

Stressoren bij partners van niertransplantpatiënten in de post-transplant periode – Kloeck Annemie, De Baere Christa, Selva Dirk, Remans Kathleen (J05-N01-A04) 

Voordrachten over niertransplantatie – EDTNA/ERCA symposium Geneve 2004 – Vlaeminck Bram (J05-N01-A05) 

Xenotransplantatie – Waarheid? of Waanzin? – Van De Velde Tiny (J06-N01-A04) 

Leven Doorgeven – Prelevatieprocedure bij ‘Non-Heartbeating’ donoren – Tack Stijn (J07-N01-A02) 

Levende donatie niertransplantatie – Isabelle Colson (J07-N02-A03) 

Allocatie van post-mortale donornieren binnen Eurotransplant – Amerijckx Bennie (J08-N02-A04)

Het belang van correcte medicatie-inname na transplantatie – Dobbels Fabienne (J08-N03-A05) 

Levende Donor Niertransplantatie in België anno 2012 – Helbert Marc (J12-N01-A01)

Vaataccess
Vaataccess bij hemodialysepatiënten – verpleegkundige hygiënische zorgen – Van Waeleghem Jean-Pierre, Elseviers Monique (J01-N01-A03)

Fistelbewaking – Recirculatie en flowmeting – Deceuninck Rita (J06-N01-A05)

Button Hole – Boels Ilvy – (J08-N02-A03) 

Pijnbeleving en angstproblematiek bij het aanprikken van een AV-Fistel – Segers Sofie (J09-N02-A02) 

De brachio-basiliaire arterio-veneuze fistel – Dix F.P., Khan Y., Al-Khaffaf H. (J10-N01-A04) 

Feedback vaatsymposium Maastricht – Van Malderen Paul (J11-N01-A06)

Voeding
Leven met vochtbeperking – een moeilijke opdracht – Dewettinck Isabelle (J02-N01-A04)

Groeten uit Japan… – een update over voeding bij dialysepatiënten – Van Pottelberghe Mia (J02-N02-A02)

Communicatie: “Ieder zijn waarheid” – Maddens Stefaan (J03-N03-A01)

Orpadt workshop – Therapietrouw – Maddens Stefaan (J05-N02-A02) 

Het zout op de patatten – Logghe Nathalie (J09-N01-A02) 

Voeding na transplantatie – Meirschman Bjorn (J11-N01-A02)

Zwangerschap

AUTEURSINDEX

Adriaenssen Gert: De zwangere verpleegkundige op de dialyse-afdeling – een contradictio in terminis (J03-N01-A01)

 

Adriaenssen Gert:  (J04-N03-A01)

Adriaenssen Gert: Monitoring van vitale parameters in hemodialyse (J05-N02-A03)

Adriaenssen Gert: Tubereuze Sclerose: De Ziekte van Bourneville-Pringle (J05-N02-A05)

Adriaenssen Gert: Hoe omgaan met MRSA op onze afdelingen (J06-N03-A01)

Adriaenssen Gert: Enquête MRSA infectiepreventiemaatregelen in Vlaamse dialysecentra(J08-N02-A01)

Al-Khaffaf H.: De brachio-basiliaire arterio-veneuze fistel (J10-N01-A04)

Amerijckx Bennie: Allocatie van post-mortale donornieren binnen Eurotransplant (J08-N02-A04)

Auwerx Evy: Voetscreening (J11-N01-A01)

Casier Martine: Twee bevallingen bij een dialysepatiënte met Lupus (J09-N02-A03)

 

Deceuninck Rita: Fistelbewaking – Recirculatie en flowmeting (J06-N01-A05)

Claeys Ilse: > (J06-N03-A05)

Van Cleemput Kathleen: Anticoagulatiemogelijkheden bij hemodialysepatiënten (J03-N03-A02)

De Clercq Eddy: Hemodialysestrategieën (J03-N03-A07)

Colson Isabelle:  -(J07-N02-A03)

 

De impact van gestructureerde educatie op de progressie van chronisch nierfalen (J10-N02-A01) 

 

Vandaele Mireille: Levenskwaliteit – Dagdialyse versus Nachtdialyse (J05-N02-A04) 

Van Dam Roland: Katheterzorg in de hemodialyse (J03-N03-A03) 

Van Dam Roland: Katheterlocking (J03-N03-A04) 

Van Dam Roland: Aardbeving in Pakistan (J06-N03-A04)

Dehenau Wesley: Omgekeerd aansluiten dubbel-lumen katheter (J12-N02-A02) 

Dielkens Hilde: Nachtdialyse (J01-N01-A02)

Dierickx Katrien: Een gestructureerd multidisciplinair predialyse zorgprogramma (J07-N01-A04) 

Dix F.P.: De brachio-basiliaire arterio-veneuze fistel (J10-N01-A04)

Dobbels Fabienne: Het belang van correcte medicatie-inname na transplantatie (J08-N03-A05) 

Droessaert Danny: Latexallergie – een toenemend probleem voor ziekenhuiswerkers (J01-N02-A03)

Droessaert Danny: Hemodialysestrategieën (J03-N03-A07)

Van Dyck Maria: 20 jaar biosynthetisch groeihormoon voor nierpatiënten (J09-N01-A04) 

 

Van Gelder Frank: Immunologie (J02-N02-A04)

 

Geusens Erika: Syndroom van Alport (J12-N02-A03) 

Van Gompel Guy: Zorgverlening in een hoogtechnologische setting, een zoektocht naar evenwicht (J11-N01-A04)

Goovaerts Tony: Hemodialyse thuis – opnieuw interesse voor een oude techniek (J02-N02-A03)

Goovaerts Tony: Predialyse begeleiding in België (J03-N03-A06) 

Govaert Heike: Nachtelijke hemodialyse – een centrumstudie (J10-N01-A03)

Habib Meelad: Encapsulating peritoneals sclerosis (J12-N02-A01) 

 

Helbert Marc: Levende Donor Niertransplantatie in België anno 2012 (J12-N01-A01)

Verhelst Karlein: Cytomegalievirus (J07-N02-A04) 

Van Holsbeeck An: Ig A Nefropathie – De ziekte van Berger (J07-N03-A03) 

Van Hoorebeke Marina: De Systeemziekte Lupus Erythematosus (SLE) (J07-N03-A01) 

Van Hullebusch Miranda: Zwangerschap en nierfunctievervangende therapie – een evidentie? een risico?(J04-N01-A02)

De Jaeger Marleen: Levende donatie (J05-N01-A02)
Van Laer Frank: Hoe omgaan met MRSA op onze afdelingen (J06-N03-A01) 

 

Lanssens Sven: De zon en de huid: The good, the bad and the ugly (J11-N01-A05) 

Larnout Kristof: Arteriële stijfheid (J07-N01-A01) 

De Leenheer Ingeborg: Peritoneaal dialyse – opleiding van patiënten en follow-up (J04-N03-A02) 

Leers Hilde: Aardbeving in Pakistan (J06-N03-A04) 

Lemey Geert: Peritoneale Dialyse door rusthuis- en thuisverpleegkundigen: een studie in midden West-Vlaanderen (J06-N02-A04) 

Van Leuven Griet: Management van hemodiafiltratie on-line (J01-N02-A01)

Lins Robert: Nieuwe hypertensie studies (J09-N01-A01)

Logghe Nathalie: Het zout op de patatten (J09-N01-A02)

Maddens Stefaan: Communicatie: “Ieder zijn waarheid” (J03-N03-A01)

 

Maddens Stefaan: Ethiek (J04-N03-A04)

Maddens Stefaan: Orpadt workshop – Therapietrouw (J05-N02-A02) 

Van Malderen Paul: Jean-Pierre Van Waeleghem – Orpadt voorzitter 1971 – 2002 (J03-N01-A03)

Van Malderen Paul: Predialyse begeleiding – hoe structureren? (J04-N03-A03) 

Van Malderen Paul: Dialyse efficiëntie – Routine of Protocol (J05-N02-A01) 

Van Malderen Paul: Feedback vaatsymposium Maastricht (J11-N01-A06)

De Meester Johan: Wachten op niertransplantatie – deel 1 (J03-N02-A05)

De Meester Johan: Wachten op niertransplantatie – deel 2 (J03-N03-A08)

De Meester Johan: Wachten op niertransplantatie – deel 3 (J04-N01-A04)

Vermeiren Edith: De voordelen van predialyse: een toetsing aan de praktijk (J12-N01-A03)

Meyers Ilse: Multiple Myeloom (J12-N01-A02)

Meirschman Bjorn: Voeding na transplantatie (J11-N01-A02)

Molemans Ria: Constipatie bij hemodialysepatiënten (J04-N02-A03) 

Momballyu Jan: Conventie chronische nierinsufficiëntie (J03-N02-A02)

De Mulder Johan: Chemische monitoring – theorie versus praktijk (J03-N02-A01)

De Mulder Johan: Hemodialysestrategieën (J03-N03-A07)

Onsia Erik: Hemodynamica en hemodialyse (J03-N01-A02)
Remans Kathleen: Stressoren bij partners van niertransplantpatiënten in de post-transplant periode (J05-N01-A04) 

 

Rienks Arjen: De machines van Willem Kolff (J01-N02-A02)

Roels Karen: Aardbeving in Pakistan (J06-N03-A04) 

Rottiers Linda: Pruritus (J02-N02-A05)

Rubattu Virginie: Zwangerschap na transplantatie (J04-N02-A04) 

De Ruyck Lut: Palliatieve nefrologische zorg (J04-N02-A01)

Valckx Johan: Rhabdomyolyse (J03-N02-A03)

 

Van De Velde Tiny: Xenotransplantatie – Waarheid? of Waanzin? (J06-N01-A04) 

Verheyden Denise: Sociale dienst op een dialyseafdeling – een evolutieschets van ongeveer 20 jaar (J02-N01-A01)

Verheyden Denise: De dialysefaktuur: oorzaak van hoge bloeddruk? (J09-N01-A03)

Verhoeven Greta: Hepatitis B en C op de dialyse (J10-N01-A01)  

Verniest Sabine: Het screenen van patiënten voor een niertransplantatie – literatuuronderzoek 1990 – 2003(J05-N01-A01) 

Vijt Denise: Verpleegkundige aspecten rond het concept ‘Integrated care’ (J03-N02-A04)

Vlaeminck Bram: Voordrachten over niertransplantatie – EDTNA/ERCA symposium Geneve 2004 (J05-N01-A05) 

Vlaminck Hans: Het meten van therapieontrouw bij peritoneaal dialysepatiënten (J01-N01-A04)

Vlaminck Hans: Patiëntenbegeleiding en educatie (J03-N01-A04)

Vlaminck Hans: Diabetes (J03-N03-A05) 

Vonckx Luc: Dialyse Technici Vereniging (J02-N01-A03)

Voortmans Ruth: Ziekte van Wegener (J08-N02-A02) 

De Vos Jean-Yves: Anticoagulatiemogelijkheden bij hemodialysepatiënten (J03-N03-A02)

Van Waeleghem Jean-Pierre: Vaataccess bij hemodialysepatiënten – verpleegkundige hygiënische zorgen(J01-N01-A03)

 

Van De Walle Stéphanie: Depressie bij hemodialysepatiënten in het UZ Leuven (J10-N01-A02) 

Dewettinck Isabelle: Leven met vochtbeperking – een moeilijke opdracht (J02-N01-A04)

Willems Nathalie: Een beroepsleven naast dialyse (J07-N03-A04) 

De Winne Bart: Hepatitis C  (J07-N02-A02) 

De Winter Annelore: Ethische vraagstukken in de hemodialyse (J02-N02-A01)

Wolffenbuttel B.H.R.: Epidemiologie en pathofysiologie van de diabetische nefropathie (J10-N02-A04) 

Van Wonterghem Tiny: Ethiek op de hemodialyseafdeling (J04-N02-A02)

Zegres Cathy: De dialysefaktuur: oorzaak van hoge bloeddruk? (J09-N01-A03)