DIT JAAR GEEN LIDGELD TE BETALEN

Door de pandemie werden al onze geplande activiteiten in 2020 geschrapt. Daarom heeft het ORPADT-bestuur besloten dat alle gestorte lid- en sponsorgelden 2020 (van leden, ereleden en industrie) ook gelden voor 2021.

Dus dit jaar wordt er géén lidgeld gevraagd: iedereen zal aan ledentarief kunnen participeren aan onze activiteiten.

 
Vanaf 1 januari 2022 zal er terug lidgeld gevraagd worden. Je kan vanaf nu registreren en betalen via het online inschrijvingsformulier hieronder!

Individueel lidmaatschap biedt u continue vorming en informatie binnen het werkterrein aan sterk gereduceerde kostprijs. Het bijwonen van de ingerichte symposia en studiedagen verruimen ontegensprekelijk uw horizonten. U heeft de mogelijkheid om multidisciplinaire en intercollegiale verrijkende kontakten op te bouwen. Samen vormen wij een niet onbelangrijke stem bij het verdedigen van onze eigen professionele belangen en de dagdagelijkse verzorging van de nefrologische patiënten.