Individueel lidmaatschap biedt u continue vorming en informatie binnen het werkterrein aan sterk gereduceerde kostprijs. Het bijwonen van de ingerichte symposia en studiedagen verruimen ontegensprekelijk uw horizonten. U heeft de mogelijkheid om multidisciplinaire en intercollegiale verrijkende kontakten op te bouwen. Samen vormen wij een niet onbelangrijke stem bij het verdedigen van onze eigen professionele belangen en de dagdagelijkse verzorging van de nefrologische patiënten.