Stop lidgelden

Op de laatste bestuursvergadering van 17 februari 2022 is er beslist om vanaf nu geen lidgeld meer te vragen. Er zal alleen nog per activiteit een deelnameprijs gevraagd worden. Wie reeds lidgeld heeft betaald voor 2022 zal dit teruggestort krijgen.

 

 

ORPADT biedt u continue vorming en informatie binnen het werkterrein aan. Het bijwonen van de ingerichte symposia en studiedagen verruimen ontegensprekelijk uw horizonten. U heeft de mogelijkheid om multidisciplinaire en intercollegiale verrijkende kontakten op te bouwen. Samen vormen wij een niet onbelangrijke stem bij het verdedigen van onze eigen professionele belangen en de dagdagelijkse verzorging van de nefrologische patiënten.