De enquête 2018 staat online. Dit document bevat de belangrijkste stappen naar de automatische verwerking van toekomstige dataverzameling onder de noemer van de Vlaamse ORPADT-enquête.

Momenteel zijn we bezig met het verfijnen en en aanpassen van de enquête. Het is de bedoeling dat we eind dit jaar (31-12-2022) opnieuw een bevraging doen.