Resultaten ORPADT enquête:

     

    Resultaten ORPADT enquête van het jaar 2012 (Nederlandse taal)

    Resultaten ORPADT enquête van het jaar 2009 (Nederlandse taal)

    European Practice Database Resultaten voor Vlaanderen en Wallonië 2006 (Nederlandse taal

     – English language)   

    European Practice Database Resultaten voor Vlaanderen 2004 (Nederlandse taal – English language)

    European Practice Database Resultaten voor Wallonië 2004 (Langue Français – English language)

    Resultaten ORPADT enquête van het jaar 2006 (Nederlandse taal)

    Resultaten ORPADT enquête van het jaar 2003 (Nederlandse taal)

    Resultaten ORPADT enquête van het jaar 2000 (Nederlandse taal)

    ORPADT Flanders Survey – year 2000 (English language)

    Resultaten ORPADT enquête van het jaar 1997 (Nederlandse taal)

    Resultaten ORPADT enquête van het jaar 1994 (Nederlandse taal)

    Resultaten ORPADT enquête van het jaar 1992 (Nederlandse taal) 

Good practice guidelines for renal dialysis/transplantation units:

    Prevention and control of blood-borne virus infection (English language)

EDTNA/ERCA recommendations for Renal Nurses (poster):

    Vascular access in chronic haemodialysis (English language)

RDRTF

    Management Of Crush-Related Injuries After Disasters (English language)

Buttonhole techniek

     Buttonhole Cannulation Technique : Need to Know (English language)

2015

Namiddagsymposium – Predialyse in beweging (mei 2015)

    Preventie en behandeling van dialyse gerelateerde infecties (English language)

    Preventie van infecties bij dialysepatiënten (English language) 

 

Negende Vlaamse Nefrologiedag – Kidney Health For All (maart 2015)

    Kidney care for all – de uitdagingen van toegankelijke zorg (Nederlandse taal)

    Ongelijkheid in Vlaamse gezondheidszorg – culturele barrières (Nederlandse taal)

    Equity in de gezondheidszorg (Nederlandse taal)

 

2014

 

Achtste Vlaamse Nefrologiedag – Nierfalen, een snel verouderend zeer (maart 2014)

    De Kwetsbare oudere aan dialyse (Nederlandse taal)

    Delier – Depressie – Dementie (Nederlandse taal)

Namiddagsymposium – Predialyse in beweging (mei 2014)

    Naar een evidence based keuzemodel (English language)

    De Nierfaalkliniek: kwaliteitsmanagement en optimale predialyse zorg (Nederlandse taal)

    Predialysebegeleiding : bedenkingen uit de praktijk (Nederlandse taal)

    Multidisciplinair streven naar een betere dienstverlening (Nederlandse taal)

    Transmurale predialyse … “Yes, we can” (Nederlandse taal)

    Naar een patiëntgeoriënteerde aanpak (Nederlandse taal)

    Predialyse in beweging (Nederlandse taal)

Avondsymposium – Transplantatie (november 2014)

    Niertransplantatie Anno 2014 : een nieuw allocatiemodel (Nederlandse taal)

    Donorpool uitbreidende maatregelen (English Language)         

 

2013

 

Zevende Vlaamse Nefrologiedag – Leven voor, tijdens en na dialyse (maart 2013)

    Preventie : panacee ? (Nederlandse taal)

    Wie start er met dialyse ? (Nederlandse taal)

    De chronische nierinsufficiënte patiënt: targets voor optimale zorgen (Nederlandse taal)

    Diapalliatie: oxymoron, lapsus of nieuw paradigma? (Nederlandse taal)

    Vroegtijdige zorgplanning: enkele reflecties (Nederlandse taal) 

Samenkomst hoofden en verantwoordelijken (mei 2013)

    NBVN Registratie (Nederlandse taal)

    Ziekenhuisaccreditatie (Nederlandse taal) 

    Op weg naar ISO 9001:2008 (Nederlandse taal)

Namiddagsymposium – Adequacy in HD en PD (mei 2013)

    Biocompatiebele oplossingen voor PD anno 2013 (Nederlandse taal)

    Diagnostische aanpak bij PD falen (Nederlandse taal) 

    Hoe de efficiëntie van hemodialyse meten? (Nederlandse taal)   

 

2012

 

Zesde Vlaamse Nefrologiedag – Donate Kidneys For Life! (maart 2012)

    Vergrijzing van de dialysepopulatie – gevolgen voor selectie kandidaten en nazorg (Nederlands)

    Levende donatie – de beste optie voor transplantatie (Nederlandse taal)

    Het pre-transplant bilan (Nederlandse taal)

    De falende transplantnier (Nederlandse taal)

    Nierallocatie en wachtlijst (Nederlandse taal) 

    Psychosociale begeleiding van families van donoren (Nederlandse taal) 

Namiddagsymposium – Dialysekatheters (mei 2012)

    Verblijfskatheters voor hemodialyse (Nederlandse taal)

    Chirurgische blik op hemodialysekatheters (Nederlandse taal) 

    Innovaties in de katheterzorg (Nederlandse taal)  

Avondsymposium – Helaasheid der streefgewichten (november 2012)

    Bepaling van het streefgewicht: Welke technieken kunnen ons helpen? (Nederlandse taal)

    Volumestatus in HD en PD (Nederlandse taal)

 

2011

 

Vijfde Vlaamse Nefrologiedag – Protect your kidneys and save your heart! (maart 2011)

    Hart- en vaatziekte bij de dialysepatiënt – Hoe opsporen of opvolgen? (Nederlandse taal)

    Bloeddruk bij dialysepatiënten (Nederlandse taal)

    Ultrafiltratiestrategieën (Nederlandse taal)

    Hart en nieren – Siamese tweeling? (Nederlandse taal)

    Data Management Systeem met Therapy System 5008 (Nederlandse taal) 

Samenkomst Hoofden en Verantwoordelijken (april 2011)

    De ouderwordende verpleegkundige, waardevol in de zorg? (Nederlandse taal)

Namiddagsymposium – Conflicthantering (mei 2011)

    Omgaan met conflicten: verbale agressie (Nederlandse taal)

    Methodische hulpverlening in een crisissituatie (Nederlandse taal)

 

   NIEUWSBRIEF VLAAMSE VERPLEEGUNIE  

 

    Nieuwsbrief 01 juli 2011 (Nederlandse taal)

    Nieuwsbrief 10 maart 2010 (Nederlandse taal)   

    Nieuwsbrief 08 april 2009 (Nederlandse taal)

    Nieuwsbrief 20 maart 2008 (Nederlandse taal)

    Nieuwsbrief 15 april 2008 (Nederlandse taal)

    Nieuwsbrief 15 september 2008 (Nederlandse taal)

    Nieuwsbrief 15 oktober 2008 (Nederlandse taal)

    Nieuwsbrief 15 december 2013 (Nederlandse taal) 

 

    Politiek Memorandum 2014 (Nederlandse taal) 

 

 

    European Practice Database Resultaten voor Vlaanderen 2004 (Nederlandse taal)

    European Practice Database Resultaten voor Wallonië 2004 (Langue Français)

    Resultaten ORPADT enquête van het jaar 2000 (Nederlandse taal)

    Resultaten ORPADT enquête van het jaar 2003 (Nederlandse taal)

    ORPADT Flanders Survey – year 2000 (English language)

 

gratis verkrijgbaar via e-mail naar webmaster