GEANNULEERD

Geachte hoofdverpleegkundige,
Beste leidinggevende,

Reeds 25 jaar organiseert ORPADT een basiscursus “Dialyse” voor de startende verpleegkundigen in alle Vlaamse dialysecentra. In het verleden hebben gemiddeld 50 verpleegkundigen per jaar de bijscholing gevolgd. Dit jaar gaat deze door op 3 en 4 december in “De Montil” in Affligem.  Deze locatie beschikt over grote ruimtes waar zowel de mensenstroom als de vereiste afstanden conform de preventiemaatregelen i.k.v. COVID-19 kunnen toegepast worden.

Ondanks de verhoogde COVID-dreiging gaat dit opleidingsmoment door omdat we als beroepsvereniging van mening zijn dat, nu meer dan ooit, goed opgeleide verpleegkundigen op een veilige manier snel moeten kunnen ingeschakeld worden in de dagdagelijkse praktijk.

De voorbije jaren kreeg de cursus door de deelnemers een zeer hoge algemene quotering. Met de ontvangen feedback zijn we aan de slag gegaan. Naast het vorig jaar toegevoegde luik, peritoneale dialyse, zullen nu ook de alternatieve vormen van hemodialyse (thuishemodialyse, e.a.) en de psychosociale situatie van de patiënten besproken worden.

Het inschrijvingsgeld blijft onveranderd op 105€ (leden) en 145€ (niet-leden). In de prijs zijn lunch en drank tijdens de pauzes inbegrepen. De deelnemers ontvangen de cursus en
hand-outs op een USB-stick en tevens een certificaat van deelname.

De inschrijving is pas definitief na het storten van het inschrijvingsgeld op ORPADT rek. nr.
BE90 0012 9740 7332  met vermelding basiscursus 2020, naam van de cursist, centrum
. Gelieve het e-mail adres van de cursist door te geven aan stefaan.claus@uzgent.be
Dit  is zeer belangrijk omdat kort voor de start van de 2-daagse het meest recente COVID-protocol van “De Montil” naar elke deelnemer zal gestuurd worden. Groepsinschrijvingen met afrekening via factuur zijn ook mogelijk. Gelieve hiervoor de gevraagde persoonsgegevens van de deelnemers via e-mail te sturen naar  stefaan.claus@uzgent.be

In afwachting opnieuw talrijke deelnemers te mogen begroeten, wens ik jullie in naam van alle lesgevers, mevr. Katia Ghijsels en mevr. Vera Kovacic (verantwoordelijken basiscursus) en het voltallige ORPADT-bestuur nog veel moed en kracht in deze ongeziene tijden.

Stefaan Claus
Voorzitter ORPADT
2018 – 2021

Baxter – Fresenius MC – Medicole – Nipro – Vifor Pharma