Verschillende organisaties in de gezondheidszorg nemen beperkende maatregelen om de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan. We kunnen als beroepsvereniging niet blind blijven voor de reële dreiging en daarom hebben we besloten de Vlaamse Nefrologiedag van volgende week te verdagen naar het najaar. Deze beslissing is genomen in overleg met de NBVN. Het inschrijvingsgeld zal zo spoedig mogelijk teruggestort worden. Op de bestuursvergadering van dinsdag 17 maart zal er een eventuele nieuwe datum vastgelegd worden.