Individueel lidmaatschap biedt u continue vorming en informatie binnen het werkterrein aan sterk gereduceerde kostprijs. Lidmaatschap biedt u gratis het tijdschrift ‘FORUM’. Het bijwonen van de ingerichte symposia en studiedagen verruimen ontegensprekelijk uw horizonten. U heeft de mogelijkheid om multidisciplinaire en intercollegiale verrijkende kontakten op te bouwen . Als gewoon lid kan u ook zelf een actieve rol vervullen binnen de talrijke werkgroepen en het dagelijks bestuur. Samen vormen wij een niet onbelangrijke stem bij het verdedigen van onze eigen professionele belangen en de dagdagelijkse verzorging van de nefrologische patiënten.

Hoe lid worden?

U betaalt lidgeld. U vult een inschrijvingsformulier in en stuurt het naar het ledensecretariaat.

U wordt pas lid wanneer ook het lidgeld is betaald op onderstaande rek.nr. ten aanzien van ORPADT vzw
BBAN: 001-2974073-32
IBAN : BE90 0012 9740 7332
BIC : GEBABEBB
Vermeld in mededeling : Lidgeld – jaartal – Naam (voorbeeld : Lidgeld 2012 John Doe)

Let wel u zult geen overschrijvingsformulier ontvangen.

  • Gewoon lid: € 30 voor 1 jaar
  • Artsen: € 50 voor 1 jaar
  • Industrie: € 600 voor 1 jaar.

Download hier het formulier voor uw inschrijving in doc vorm

GELIEVE NOOIT LIDGELD TE BETALEN VIA DEZELFDE OVERSCHRIJVING ALS VOOR ANDERE ACTIVITEITEN
GEBRUIK STEEDS EEN APART OVERSCHRIJVINGSFORMULIER (dit voorkomt misverstanden)

 

U kan hieronder ook online inschrijven (vergeet niet dat u pas lid wordt nadat het lidgeld werd betaald)

Inschrijving lidmaatschap