Basiscursus
 • Wanneer? Jaarlijks / Eind november – begin december
 • Inhoud: hemo-en peritoneale dialyse
 • Contact: Katia Ghysels, Sandra Vervynckt, Stefaan Maddens
 • Inschrijven: via website
  • ORPADT-leden:          € 105,00 – incl. koffie, lunch en syllabus
  • Niet-ORPADT-leden:  € 145,00 – incl. koffie, lunch en syllabus
Permanente Vorming
 • 2 jaarlijks georganiseerd i.s.m. Odisee Aalst
 • Doelgroep: verpleegkundigen die actief zijn of wensen te zijn in de dialyse-en transplantatiecentra en nefrologische eenheden
 • Inschrijven: ORPADT leden 600€ Niet ORPADT leden 700€
 • Contact: Odisee Campus Aalst – Nefrologische Verpleegkunde
Enquête
 • 3 jaarlijkse bevraging van de Vlaamse voogdij- en CAD centra
 • Leden werkgroep: Clara van den Eynde, Sandra Vervynckt, Marijke Colla, Bert Van De Wijngaert, Danny Droessaert, Luc Vonckx
 • Contact: Philippe Duym, Stefaan Claus, Nico Van Paesschen