Er was een grote opkomst, maar liefst 120 deelnemers, voor ons avondsymposium. De deelnemers kregen heel wat info over renale anemie en de behandeling ervan. EPO is en blijft een kat met negen levens! De presentaties van het avondsymposium op donderdag 9 mei worden weldra online gezet.