PROGRAMMA RENALE ANEMIE  2019

Het avondsymposium dat doorgaat in de Montil in Affligem heeft ook nu weer een boeiend programma: Renale Anemie “Een Overzicht”.  Drie artsen uit het werkveld zullen een overzicht geven van deze belangrijke co-morbiditeit bij mensen met chronische nierinsufficiëntie. We behandelen uiteraard eerst de fysiopathologie. Heel bewust kozen we hiervoor een arts die nog het pre-EPO-tijdperk heeft meegemaakt. Dr. J. Verbanck kan dan ook uit ervaring spreken over de gevolgen van renale anemie.

De komst van Erythropoëtine-substitutie is één van de belangrijkste evoluties geweest in de behandeling van patiënten met CNI. Dr. A. Van Craenenbroeck bespreekt deze behandeling uitgebreid, samen met alle alternatieven en uiteraard de Fe-behandeling.

Tenslotte vroegen we Dr. B. Maes om zich vooral te focussen op de historiek van de guidelines : het eerste enthousiasme heeft op een moment plaats moeten ruimen voor de realiteit en ook bij oncologen trad twijfel op. Is EPO zaligmakend ? En tenslotte : hebben andere mensen buiten onze patiënten er baat bij ?

Het symposium gaat door in het Congrescentrum De Montil NV, Moortelstraat 8, B-1790 AFFLIGEM www.demontil.com/nl

Wij hopen op jullie talrijke aanwezigheid

Namens het ORPADT bestuur,

Sandra Vervynckt, Klara Van den Ende, Stefaan Maddens

De toegangsprijs op ORPADT-symposia voor niet-leden bedraagt voortaan 20€. Leden kunnen gratis deelnemen